Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Hvalstad barnehage Hvalstadveien

Hvalstadveien 21, 1395 HVALSTAD

Telefon: 66779780

6

  • 37% barnehagelærer
  • 27% barne- og ungdomsarbeider
  • 37% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

5,5 m2

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt