Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Landøya barnehage

Nesbukta 19, 1394 NESBRU

Telefon: 66715090

5,7

 • 35% barnehagelærer
 • 12% barne- og ungdomsarbeider
 • 41% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 6% annen fagutdanning

5,4 m2

 • Ute og inne miljø 3,7
 • Barnets utvikling 4,4
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 3,9
 • Tilfredshet 4,3
 • Antall besvarte 56
 • Svarprosent 77%

Ikke oppgitt