Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Søndre Borgen barnehage

Søndre Borgen 16, 1388 BORGEN

Telefon: 66768680

5,3

 • 50% barnehagelærer
 • 12% barne- og ungdomsarbeider
 • 23% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 7% annen fagutdanning

5,5 m2

 • Ute og inne miljø 4,2
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,2
 • Tilfredshet 4,5
 • Antall besvarte 34
 • Svarprosent 61%

Ikke oppgitt