Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Vikingjordet barnehage Åmotåsen

Åmotåsen 1, 1389 HEGGEDAL

Telefon: 66907100

6,4

 • 42% barnehagelærer
 • 17% barne- og ungdomsarbeider
 • 23% annen bakgrunn
 • 6% annen høyere utdanning
 • 12% annen fagutdanning

5,2 m2

 • Ute og inne miljø 3,7
 • Barnets utvikling 4,5
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 4,3
 • Tilfredshet 4,2
 • Antall besvarte 52
 • Svarprosent 76%

Ikke oppgitt