Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Borgen Skog barnehage

Finkefaret 1, 1388 BORGEN

Telefon: 66 76 11 60

5,9

 • 36% barnehagelærer
 • 51% barne- og ungdomsarbeider
 • 13% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

5,3 m2

 • Ute og inne miljø 4,5
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,2
 • Tilfredshet 4,7
 • Antall besvarte 27
 • Svarprosent 59%

Ikke oppgitt