Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Engelsrud barnehage

Nordvannslia 29, 1385 ASKER

Telefon: 66988600

Tros- eller livssynsbarnehage

6,9

 • 0% barnehagelærer
 • 20% barne- og ungdomsarbeider
 • 61% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 20% annen fagutdanning

4,7 m2

 • Ute og inne miljø 4,4
 • Barnets utvikling 4,9
 • Barnets trivsel 4,9
 • Informasjon 4,1
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 17
 • Svarprosent 65%

Ikke oppgitt