Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Holmentoppen barnehage

Nesbruv 55, 1396 BILLINGSTAD

Telefon: 66 84 89 25

Tros- eller livssynsbarnehage

6

 • 0% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 33% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 33% annen fagutdanning

5,8 m2

 • Ute og inne miljø 4,2
 • Barnets utvikling 4,9
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,6
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 10
 • Svarprosent 77%

Ikke oppgitt