Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Lilleborgen barnehage

Trettestykket 39, 1388 BORGEN

Telefon: 66794019

Friluftsbarnehage

5,2

 • 37% barnehagelærer
 • 48% barne- og ungdomsarbeider
 • 15% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

7,4 m2

 • Ute og inne miljø 4,3
 • Barnets utvikling 4,9
 • Barnets trivsel 4,9
 • Informasjon 4,7
 • Tilfredshet 4,7
 • Antall besvarte 17
 • Svarprosent 81%

Ikke oppgitt