Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Læringsverkstedet barnehage Avd Bjørndalen

Bjørndalsveien 9, 1395 HVALSTAD

Telefon: 37071537

7

 • 33% barnehagelærer
 • 20% barne- og ungdomsarbeider
 • 27% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

6,8 m2

 • Ute og inne miljø 4,1
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 4,1
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 42
 • Svarprosent 55%

Ikke oppgitt