Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Nakuhel-Barnehagen Sa

Semsveien 152, 1384 ASKER

Telefon: 47603338

Friluftsbarnehage

3,5

 • 21% barnehagelærer
 • 7% barne- og ungdomsarbeider
 • 17% annen bakgrunn
 • 9% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,4 m2

 • Ute og inne miljø 4,8
 • Barnets utvikling 5
 • Barnets trivsel 5
 • Informasjon 4,9
 • Tilfredshet 5
 • Antall besvarte 15
 • Svarprosent 75%

Ikke oppgitt