Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

NaKuHel International Preschool

Semsveien 139, 1384 Asker

0

  • 0% barnehagelærer
  • 0% barne- og ungdomsarbeider
  • 0% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

0 m2

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt