Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Sem barnehage

Semsveien 137, 1384 ASKER

Telefon: 66 90 13 02

Friluftsbarnehage

5,2

 • 37% barnehagelærer
 • 28% barne- og ungdomsarbeider
 • 17% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 19% annen fagutdanning

5 m2

 • Ute og inne miljø 4,5
 • Barnets utvikling 4,8
 • Barnets trivsel 4,9
 • Informasjon 4,4
 • Tilfredshet 4,8
 • Antall besvarte 33
 • Svarprosent 85%

Ikke oppgitt