Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Vardåsen barnehage Sa

Slottsberget 6, 1385 ASKER

Telefon: 66 78 58 60

5,7

 • 43% barnehagelærer
 • 25% barne- og ungdomsarbeider
 • 14% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 18% annen fagutdanning

5,3 m2

 • Ute og inne miljø 4,2
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,2
 • Tilfredshet 4,6
 • Antall besvarte 46
 • Svarprosent 71%

Ikke oppgitt