Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Vollen Kystkulturbarnehage AS

Eternitveien 27, 3470 SLEMMESTAD

Telefon: 66 79 80 70

Kultur/musikk/kunst barnehage

4,8

  • 39% barnehagelærer
  • 13% barne- og ungdomsarbeider
  • 36% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

10,1 m2

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt