Nøkkelinformasjon

Fra 2018 har barnehagene gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Den kommunale brukerundersøkelsen utgår derfor for barnehagene.

Østenstad Menighetsbarnehage

Gudolf Blakstads Vei 40, 1392 VETTRE

Telefon: 66799977

Tros- eller livssynsbarnehage

3,2

  • 32% barnehagelærer
  • 28% barne- og ungdomsarbeider
  • 13% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 28% annen fagutdanning

13,9 m2

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt