Åby barnehage

Kontakt

Åpningstider
07:30 - 17:00
Telefon
se ko nt ak te rn ed er st på si de n
E-post
Besøksadresse
Åbyfaret 201 1392 VETTRE
Vis i kart
Åby barnehage

Åby er en kommunal barnehage med fem avdelinger. Her går det barn i alderen 1 til 6 år. Vi holder til i rolige omgivelser på Vettre. Nærmiljøet vårt gir rike muligheter for gode opplevelser for barna – vi har kort vei til skøytebane, akebakke, bålhus, skogsområder og lekeplasser.

Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Offentlig

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

En friluftsavdeling

Antall barn

72

Antall barn per ansatt

5,4

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 37,1 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 28,6 %
 • Annen bakgrunn 34,3 %
 • Annen høyere utdanning 0 %
 • Annen fagutdanning 0 %

Leke- og oppholdsareal per barn

4,6 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 4.2
 • Barnets utvikling 4.7
 • Barnets trivsel 4.7
 • Informasjon 4.4
 • Tilfredshet 4.5

Antall besvarte: 57 Svarprosent: 80,3

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Vår visjon er «Uteglede for alle». Hos oss får barna kunnskap om uteliv, og god mulighet for fysisk utfoldelse med god plass. Vi bruker nærmiljøet til varierte turer og opplevelser. Vi lærer barna at vi er avhengige av naturen, og at vi må respektere og bevare mangfoldet. De voksne tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger.

Alle fire- og femåringene deltar i en rullerende naturgruppe de to siste årene av barnehagetiden. Det betyr at de er ute i naturen fra rundt klokken 10.00 til 14.30 hver dag.

Dette gjør vi i barnehagen

Her er en oversikt over noen av aktivitetene og satsingsområdene våre:

 • Vi er ute hver dag og går på tur hver uke

Turen går oftest til friområder i nærmiljøet.

 • Vi lærer naturfag og matematikk

Barna får innsikt i grunnleggende matematikk og naturfag.

 • Vi jobber aktivt med språkutvikling

Vi kartlegger språket til barna og jobber med å styrke språkferdighetene hos det enkelte barn, uansett morsmål. Vi sørger også for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.

 • Vi utvikler emosjonell og sosial kompetanse

Vi bruker «De utrolige årene» (DUÅ) som arbeidsmetode og legger til rette for at barna skal kunne utvikle sosial og emosjonell kompetanse gjennom samspill og lek.

 • Barna utforsker, leker, lærer og skaper noe selv gjennom digitale uttrykksformer

Vi utforsker bruk av digitale verktøy sammen med barna, og ser på hvordan vi bruker digital dømmekraft i informasjonssøk. Vi har et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk, og ivaretar barnas personvern.

Avdelingene våre

Junibakken - småbarnsavdeling for barn i alderen 1-3 år

Saltkråkan – småbarnsavdeling for barn i alderen 1-3 år

Lønneberget - avdeling for barn i alderen 3-6 år

Bakkebygrenda - avdeling for barn i alderen 3-6 år

Natur – avdeling for barn i alderen 4-6 år

Kosthold i barnehagen

Til frokost spiser barna medbrakt matpakke. De øvrige måltidene finansieres gjennom kostpengene (som også dekker melk). Til lunsj serverer vi enten brød eller varmmat. På ettermiddagen har vi et enkelt mellommåltid der vi serverer knekkebrød og frukt. Onsdag er tur- og matpakkedag.

Sikkerhet i barnehagen

Vi har:

 • livredningskompetanse for noen ansatte som blir oppfrisket hvert år
 • førstehjelpskurs for alle ansatte annethvert år
 • brannkurs for alle ansatte hvert år

Vi sjekker også uteområdet hver dag.

Annethvert år gjennomføres det også eksternt tilsyn av utelekeplass.
Det er også utarbeidet egne sikkerhetsrutiner for utegruppen.

Miljøsertifisering

Vi er en Grønt Flagg-barnehage – det vil si at vi er en godkjent miljøbarnehage. Målet er å lære barn og voksne å ta vare på miljøet og naturen rundt oss. I Åby barnehage deltar barna aktivt i kildesortering av søppel, og lærer hvordan vi kan spare klima og miljø.

Kollektivtransport

Buss nummer 285 fra Asker stasjon stopper ved Aspelund, som er ca 10 minutters gange fra barnehagen. Se Ruter for avganger og andre transportmuligheter.

Innganger

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd.

Øvrig kontaktinformasjon

Kjetil Halvorsen

Virksomhetsleder

Sofie Bøe

Avdelingsleder

Bodil Iren Nordvik

Avdelingsleder

Avdeling Saltkråkan

Telefon: 400 35 116

Avdeling Junibakken

Telefon: 400 35 233

Avdeling Lønneberget

Telefon: 400 35 140

Avdeling Bakkebygrenda

Telefon: 400 35 218

Avdeling natur

Telefon: 970 40 706