Åby barnehage
Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

Barnehagens visjon: Uteglede for alle

Uteglede skapes når vi voksne er engasjerte og motiverer for trivsel hos barna gjennom aktiviteter, mestring og felles opplevelser. Vi gir barna kunnskap om uteliv, og de får mulighet for fysisk utfoldelse i naturens varierte og rike lekerom. Vi bruker nærmiljøet til turer og opplevelser.

Kontakt

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

40035266

E-post

kjetil.halvorsen@asker.kommune.no

Besøksadresse

Åbyfaret 201
1392 VETTRE

Vis nøkkelinformasjon

Øvrig kontaktinformasjon

Bjørg Ask

Sekretær

Avdeling Saltkråkan

Telefon: 400 35 116

Lise Kristine Bøe, pedagogisk leder
Ane Shima Ettre, barnehagelærer
Tonje Larsen, fagarbeider
Camilla Gjoni, assistent

Avdeling Junibakken

Telefon: 400 35 233

Berit Flateland, pedagogisk leder
Merete Lund, barnehagelærer
Nadja Næss, Fagarbeider
Ina Westengen, fagarbeider

Avdeling Lønneberget

Telefon: 400 35 140

Torill Hedemann, pedagogisk leder
Katherine A Brenders, barnehagelærer
Mette Løv Nielsen, fagarbeider
Greta Jernbekk Russ, fagarbeider

Avdeling Bakkebygrenda

Telefon: 400 35 218

Monica Iversen, pedagogisk leder
Tove Kvam, fagarbeider
Tanja Lunde Blikås, fagarbeider
Grethe Meyer, fagarbeider

Avdeling natur

Telefon: 970 40 706 

Sølvi d'Òrleans, pedagogisk leder
Toril Anita Misvær Johansen, fagarbeider