Visjon: Minst og aller viktigst!

Vi voksne legger vekt på å skape trygghet for barn og foreldre, gi omsorg og varme og se det unike i hvert enkelt barn. Vi jobber for å skape gode relasjoner mellom barn og voksne. Vi synes det er viktig å være anerkjennende i ord og handling, og er lekne og engasjerte i vår omgang med barna. For at barna raskt skal få en trygg tilknytting, har hvert nytt barn én voksen som har hovedansvaret for tilvenningen.

Samlingsstunden er et av høydepunktene på dagen, der hver enkelt skal bli sett og hørt, og der ny kunnskap skal erverves. Vi synger og bruker gitaren mye, vi dramatiserer og benytter oss flittig av Snakkepakken. Snakkepakken er et språkmateriell bestående av mer enn 140 gjenstander, spill og bøker, som på en unik måte kan brukes til å videreutvikle og stimulere barns språkutvikling. Språk er det viktigste verktøyet i dette kompliserte samfunnet vårt.

Satsningsområder

Våre verdier:

  • Alle skal føle seg godt mottatt hos oss.
  • Vi skal ta vare på de gode øyeblikkene. 

Vi legger også vekt på at barna skal merke at de er en ressurs i seg selv, og at de aktivt kan bidra ved å delta i nødvendige gjøremål i hverdagen. Vi ønsker at barna skal få følelsen av at deres hjelp er nødvendig for å få gjort ting i det minisamfunnet barnehagen utgjør

Årsplan

Årsplanen skrives med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, som er gitt i barnehageloven og utdypet i rammeplanen. Den er med på å sikre at barnehagens mål er klarlagt for personalet, og at foreldrene får informasjon om barnehagens virksomhet. 

Årsplanen er et arbeidsredskap som ligger til grunn for periodeplaner uke- og dagsplaner. Planen inneholder informasjon om barnehagens satsningsområder, oversikt over tradisjoner og festdager, og informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Årsplanen evalueres årlig.