Grønt flagg

Bondi Barnehage er en grønn barnehage. Grønt Flagg i Norge er en del av den internasjonale Eco-Schools-ordningen som eies og drives av FEE (Foundation of Environmental education). Grønt flagg er en miljøsertifisering og et synlig bevis på at vi gjennomfører miljøprosjekter. I Bondi barnehage komposterer vi matavfall i egen kompostbinge og sorterer alt avfall.

Kosthold

I Bondi barnehage er vi opptatt av å tilby barna et sunt og variert kosthold med mye frukt og grønt. Vi dyrker egne grønnsaker og baker vårt eget brød. Vi lager all maten fra bunnen av og benytter kun rene råvarer. Barna får tre måltider hver dag, frokost, lunsj og et fruktmåltid. Hver fredag serverer vi varm mat.

Sikkerhetsrutiner og tilsyn

Daglig utføres egenkontroll av sikkerhet på utelekeplass, og på oppholdsrom inne. Hvert annet år gjennomføres eksternt tilsyn av utelekeplass. Førstehjelpskurs gjennomføres annethvert år. Livredningskurs gjennomføres hvert år. Barnehagen har utarbeidet eget HMS system, internkontroll og beredskapsplaner. Årlig gjennomføres vernerunde.

Asker kommune fører tilsyn med barnehagen. Årlig gjennomføres brannsyn. Annet tilsyn som er gjennomført: el tilsyn, mattilsyn og arbeidstilsyn.