Natur og uteliv

Vi ønsker at barna opplever mestring og glede i møtet med naturen, får mange gode naturopplevelser og etablerer et positivt forhold til naturen, og at de får allsidige fysiske utfordringer som stimulerer deres grovmotoriske utvikling. 4- og 5-åringene på avdelingen Solstua har sine faste uker som de drar ut med minibussen Lillebror.

Lek

Vi prøver å ta barna med på hverdagshendelser og opplevelser som kan inspirere til lek og sosialt samspill både ute og inne. Vi ønsker å utvikle fantasi og kreativitet gjennom det å ha voksne som er utforskende og som skaper rom for barnas lek. Etter hvert som leken utvikler seg blir språket av stor betydning for barnets lekekompetanse.