Sikkerhetsrutiner

  • Livredningskompetanse for noen ansatte som blir oppfrisket hvert år
  • Førstehjelpskurs for alle ansatte hvert år
  • Brannkurs for alle hvert annet år
  • Sjekk av uteområdet hver dag

Tilsyn

Kommunen driver tilsyn med barnehagenes arbeid for å sikre at de driver i henhold til kvalitetskriterier og - standarder, lovverk og rammeplan for barnehagene.