Føyka barnehage Gamle Drammensvei

Føyka barnehage Drammensveien

Kontakt

Åpningstider
07:30 - 17:00
Telefon
66799810
E-post
Besøksadresse
Gamle Drammensvei 252 1383 ASKER
Vis i kart
Føyka barnehage Drammensveien

Føyka barnehage er en kommunal barnehage som består av to hus - Gamle Drammensvei og Ånnerudveien) for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen i Gamle Drammensvei ligger i gangavstand til Asker sentrum, nært flotte naturområder.

Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Offentlig

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

-

Antall barn

48

Antall barn per ansatt

5,4

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 52,6 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 17,5 %
 • Annen bakgrunn 29,8 %
 • Annen høyere utdanning 0 %
 • Annen fagutdanning 0 %

Leke- og oppholdsareal per barn

6,6 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 3.4
 • Barnets utvikling 4.5
 • Barnets trivsel 4.6
 • Informasjon 3.8
 • Tilfredshet 4

Antall besvarte: 26 Svarprosent: 56,5

Ny Føyka barnehage

Bygget i Gamle Drammensveien skal i løpet av 2023 - 2024 rives, og det skal bygges ny barnehage med 6 avdelinger. Barnegruppene vil få midlertidig tilhold i Sem Grendehus for 2 avdelinger og i Solgården barnehage for 1 avdeling. Dette er under planlegging i forhold til leieavtale og tilrettelegging av inne- og utearealer.

For barnehageåret 2022/2023 vil Føyka barnehage ta hensyn til flytting når de planlegger barnegruppene. Ved fordeling av barnegruppene vil de etterstrebe at søsken får være på samme sted/lokasjon

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Vår visjon er "Barndom i fokus" – hver dag jobber vi aktivt med språkutvikling, natur og uteliv.

Vi er også opptatt av at barna skal bli selvstendige, og at de voksne blir mer bevisste på å ivareta helsen sin mens de er på jobb. Gjennom prosjektet «La mæ få klar det sjøl» lærer barna å takle forskjellige situasjoner de møter i hverdagen på egenhånd, mens de voksne slipper uheldige belastninger på kroppen.

Dette gjør vi i barnehagen

 • Vi lærer matematikk

Vi er opptatt av realfag og digital kompetanse i barnehagen. Vi jobber blant annet med prosjektet Lekematikk – barna blir introdusert til matematikk gjennom lek, undring og utforsking.

 • Vi har ofte utendørsaktiviteter

Vi er ofte ute i naturen, hvor vi leker og organiserer forskjellige aktiviteter. 

 • Vi jobber aktivt med språkutvikling

Vi kartlegger barnas språk ved hjelp av kartleggingsverktøyet TRAS (Tidlig Registrering Av barns Språkutvikling), som gjør det lettere for oss å følge opp de enkelte barna.

Avdelingene våre

Alle avdelinger har personale med erfaring og kompetanse på barn som har behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet.

Føyka barnehage avdeling Gamle Drammensvei

 • Askeladden - småbarnsavdeling, alder 1 - 2 ½ år
 • Soria Moria - avdeling for barn i alderen 2 ½ - 4 år
 • Bukkene Bruse - avdeling for barn i alderen 3 - 5 år

Føyka barnehage avdeling Ånnerudveien

 • Marihøna: For barn i alderen 1 - 3 år
 • Nøkkerosa: For barn i alderen 4 - 5  år
 • Uglehuset: For barn i alderen 3 - 4  år

Kosthold i barnehagen

Vi tilbereder mat sammen med barna for å gi barna økt forståelse for hva mat er, hvor den kommer fra og hvordan den lages. Vi tilbyr et sunt og variert kosthold.

Sikkerhet i barnehagen

Vi har:

• førstehjelpskurs for alle ansatte hvert år
• livredningskompetanse for noen ansatte som blir oppfrisket hvert år

Vi er en "Trafikksikker barnehage" - vi er kurset og er godkjent

Miljøsertifisering

Vi er en Grønt Flagg-barnehage – det vil si at vi er en godkjent miljøbarnehage. Målet er å lære barn og voksne å ta vare på miljøet og naturen rundt oss. Vi ønsker å bidra til at barna forstår at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden, og jorden slik vi kjenner den. Barna lærer derfor å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd

Øvrig kontaktinformasjon

Petra Prestrønning

Virksomhetsleder
Mob: 917 58 440

Karin Berger

Avdelingsleder
Mob: 913 00 227

Elin Brekke Ølstad

Avdelingsleder
Tlf: 950 52 928

Føyka barnehage er en av tre barnehager i Solvangsonen. Den andre barnehagen er Solgården barnehage