Føyka barnehage Gamle Drammensvei

Føyka barnehage Drammensveien

Kontakt

Åpningstider
07:30 - 17:00
Telefon
66 79 98 10
E-post
Besøksadresse
Gamle Drammensvei 252 1383 ASKER
Vis i kart
Føyka barnehage Drammensveien

Føyka barnehage er en kommunal barnehage som består av to hus - Gamle Drammensvei og Ånnerudveien) for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen i Gamle Drammensvei ligger i gangavstand til Asker sentrum, nært flotte naturområder.

Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Offentlig

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

-

Antall barn

48

Antall barn per ansatt

5,4

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 52,6 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 17,5 %
 • Annen bakgrunn 29,8 %
 • Annen høyere utdanning 0 %
 • Annen fagutdanning 0 %

Leke- og oppholdsareal per barn

6,6 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 3.4
 • Barnets utvikling 4.5
 • Barnets trivsel 4.6
 • Informasjon 3.8
 • Tilfredshet 4

Antall besvarte: 26 Svarprosent: 56,5

Ny Føyka barnehage

Bygget i Gamle Drammensveien skal i løpet av 2023 - 2024 rives, og det skal bygges ny barnehage med 6 avdelinger. Barnegruppene vil få midlertidig tilhold i Sem Grendehus for 2 avdelinger og i Solgården barnehage for 1 avdeling. Dette er under planlegging i forhold til leieavtale og tilrettelegging av inne- og utearealer.

For barnehageåret 2023/2024 vil Føyka barnehage ta hensyn til flytting når de planlegger barnegruppene. Ved fordeling av barnegruppene vil de etterstrebe at søsken får være på samme sted/lokasjon.

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Vår visjon er "Barndom i fokus" – hver dag jobber vi aktivt med språkutvikling, natur og uteliv.

Vi er også opptatt av at barna skal bli selvstendige, og at de voksne blir mer bevisste på å ivareta helsen sin mens de er på jobb. Gjennom prosjektet «La mæ få klar det sjøl» lærer barna å takle forskjellige situasjoner de møter i hverdagen på egenhånd, mens de voksne slipper uheldige belastninger på kroppen.

Dette gjør vi i barnehagen

 • Vi lærer matematikk

Vi er opptatt av realfag og digital kompetanse i barnehagen. Vi jobber blant annet med prosjektet Lekematikk – barna blir introdusert til matematikk gjennom lek, undring og utforsking.

 • Vi har ofte utendørsaktiviteter

Vi er ofte ute i naturen, hvor vi leker og organiserer forskjellige aktiviteter. 

 • Vi jobber aktivt med språkutvikling

Vi kartlegger barnas språk ved hjelp av kartleggingsverktøyet TRAS (Tidlig Registrering Av barns Språkutvikling), som gjør det lettere for oss å følge opp de enkelte barna.

Avdelingene våre

Alle avdelinger har personale med erfaring og kompetanse på barn som har behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet.

Føyka barnehage avdeling Gamle Drammensvei

 • Askeladden - småbarnsavdeling, alder 1 - 2 ½ år
 • Soria Moria - avdeling for barn i alderen 2 ½ - 4 år
 • Bukkene Bruse - avdeling for barn i alderen 3 - 5 år

Føyka barnehage avdeling Ånnerudveien

 • Marihøna: For barn i alderen 1 - 3 år
 • Nøkkerosa: For barn i alderen 4 - 5  år
 • Uglehuset: For barn i alderen 3 - 4  år

Kosthold i barnehagen

Vi tilbereder mat sammen med barna for å gi barna økt forståelse for hva mat er, hvor den kommer fra og hvordan den lages. Vi tilbyr et sunt og variert kosthold.

Sikkerhet i barnehagen

Vi har:

• førstehjelpskurs for alle ansatte hvert år
• livredningskompetanse for noen ansatte som blir oppfrisket hvert år

Vi er en "Trafikksikker barnehage" - vi er kurset og er godkjent

Miljøsertifisering

Vi er en Grønt Flagg-barnehage – det vil si at vi er en godkjent miljøbarnehage. Målet er å lære barn og voksne å ta vare på miljøet og naturen rundt oss. Vi ønsker å bidra til at barna forstår at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden, og jorden slik vi kjenner den. Barna lærer derfor å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.

Innganger

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd

Øvrig kontaktinformasjon

Petra Prestrønning

Virksomhetsleder

Karin Berger

Avdelingsleder

Elin Brekke Ølstad

Avdelingsleder

Føyka barnehage er en av tre barnehager i Solvangsonen. Den andre barnehagen er Solgården barnehage