Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Furuly barnehage

Kontakt

Åpningstider
07:45 - 16:30
Telefon
66794562
E-post
Besøksadresse
Øvre Askerhagen 8b 1383 ASKER
Vis i kart
Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Privat

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

Friluftsbarnehage

Antall barn

30

Antall barn per ansatt

6,4

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 53,4 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 13,3 %
 • Annen bakgrunn 19,9 %
 • Annen høyere utdanning 0 %
 • Annen fagutdanning 13,3 %

Leke- og oppholdsareal per barn

5 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 4.4
 • Barnets utvikling 4.9
 • Barnets trivsel 4.9
 • Informasjon 4.8
 • Tilfredshet 4.9

Antall besvarte: 20 Svarprosent: 35,7

Brukerundersøkelse

Ikke oppgitt

Furuly er en privat barnehage med naturgruppe og musikkskole. Turgruppen benytter seg av flere baser som barnehagen eier, blant annet en hytte i Hallenskog med grillhytte og Undelstad barnepark som leies av Undelstad Vel.

Trygge barn. Vår visjon er å ivareta hvert enkelt barns interesser og møte dem på sitt eget ståsted. 

Om barnehagen

Barnehagen tar inn barn fra 2 år

 • Oppholdsbetaling: 2730,- i mnd.
 • Kostpenger: 200,- i mnd.

(Prisen er inkl. mat hver dag, når de er i barnehagen. Ferskt brød og variert pålegg man.-tors. og varmmat på fredager).

 • Søskenmoderasjon: Likt for alle barnehager i kommunen: 30% på plass nr. 2.
 • Atmosfære: Vi er en privat barnehage med et hjemmekoselig preg. Vi har hønsegård i hagen.

Ansatte

 • 3 pedagoger med førskolelærerutdanning
 • 4 assistenter
 • Vi har et stabilt personale med bred erfaring og et godt og humoristisk arbeidsmiljø!

Satsingsområder

Barna skal være aktivt deltakende og medvirkende i sin egen hverdag i barnehagen

 • Barna skal få gi utrykk for sine egne meninger om hverdagen i barnehagen. De skal få komme med forslag og ideer som vi skal legge til grunn for vårt videre arbeid. På denne måten blir de aktive deltagere på det som skjer i barnehagen. Vi legger også stor vekt på de praktiske gjøremålene. Barna hjelper til med å dekke bord, smøre mat, rydde inne/ute, servere frukt, være med å handle, hjelpe hverandre i forskjellige situasjoner og med av og påkledning osv. Barna vil gjennom dette oppleve at de er verdifulle ressurser og at de er viktige personer som gjør nytte for seg og bidrar til et positivt fellesskap. Dette er en god oppskrift på å utvikle ”TRYGGE BARN” (vårt slagord). Er barna trygge vil de ha et godt utgangspunkt til å mestre fremtiden.

Natur og tur 

 • Ved aktiv bruk av naturen ønsker vi å gi barna gode muligheter til fysisk lek, stimulere den motoriske, sosiale, intellektuelle og emosjonelle utviklingen på en annen måte. Vi vil undre oss og være nysgjerrige sammen med barna og gi dem mange forskjellige opplevelser og erfaringer. Kulturelle opplevelser som for eksempel teater, museer, kino, bibliotek, skoler, barnehager og brannstasjonen. Turer til skog og mark, vann og sjø, fjell og dal. Alltid åpne for nye turopplevelser. 
 • Ut på tur, aldri sur! Ut på ski, alltid blid!

Språkutvikling 

 • Vi jobber aktivt med observasjoner og kartlegging av språket til barna i barnehagen. Vi bruker TRAS (Tidlig Registrering av Språkutviklingen) som er et systematisk skjema hvor vi gjennom observasjoner får ett oversiktlig bildet av barnets språkutvikling. Alle de ansatte har blitt kurset i å bruke dette hjelpemiddelet. Vi bruker ”snakkepakken” aktivt med barna i forskjellige typer samlinger og individuelt med hvert enkelt barn etter behov. Den inneholder 140 gjenstander; diverse spill, eventyr, sanger, rim og regler med tilhørende konkreter. Hensikten med snakkepakken er å styrke språkferdighetene hos det enkelte barn uansett morsmål.

Sosial kompetanse

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna skal kunne utvikle sosial kompetanse gjennom samspill, rollelek, deltagelse til fellesskapet, lære seg sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i barnehagen. De voksne skal være gode rollemodeller for barna, være anerkjennende og støttende. Dette er ett godt grunnlag for utviklingen av den sosiale kompetansen hos hvert enkelt barn. Vi ønsker å styrke barns empati, som vil si å kunne ha evnen til å sette seg inn i andres situasjon og kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre. Dette kan gjøres gjennom samtaler, rollespill, vennskapsuker, refleksjoner og gjennom aktuelle temaer vi tar opp.

Musikkskole 

 • Vi har en musikkpedagog som kommer en gang i uken og har to timers undervisning med barna. Vi opplever at både barn og voksne har stor glede av musikk og bevegelse. Barna får kjennskap til forskjellige musikkformer, bevegelsesleker, sangleker, instrumenter og klassisk musikk.

Vil du vite mer om hva Furuly barnehage har å tilby, 
kan du ringe 66 79 45 62.