Avdeling Friluft 123

Telefon 913 77 117

Friluft 123 er en avdeling med 20 barn fra alderen 3 til 5 år

Avdelingen har tilholdssted i gangavstand fra barnehagen. Her har vi et lite hus, en grillhytte og et eget flott uteareal. Vi grenser til skogen og har en stor fotballbane som nærmeste nabo. Om morgenen møtes vi stort sett inne, og går ut etter hvert. Vi baserer oss på å være mye ute, men vi er også inne og holder på med ulike aktiviteter. Barna vil få et variert og allsidig tilbud på Friluft 123.

Friluft 123 er mye på turer i store og små barnegrupper. I Heggedal er det mange fine tursteder som vi bruker både sommer og vinter. Barnehagen har også en felles 16 seters minibuss som vi på Friluft 123 benytter oss av en gang i uka. Da har vi mulighet til å ta spennende turer ut av bygda. Vi benytter oss også av tog og buss.

Om vinteren går vi mye på ski og skøyter og om sommeren er en av de spennende aktivitetene Topptur.

Ute holder vi blant annet på med ballspill, sangleker, sandkasselek og snekring.

I tillegg til at vi er mye ute er vi opptatt av at barna skal få mange ulike aktivitetstilbud. Inne på Friluft 123 spiller vi spill, leser bøker, leker med Lego, perler, bygger togbane, leker med biler, leker med dukker, og holder på med ulike formingsaktiviteter.

Vi har også samlingsstunder hvor vi leser bøker, forteller eventyr, synger sanger og leker leker. Her får barna øve seg på å sitte stille, rekke opp hånda, vente på tur og å lytte til hva andre sier og forteller.

For de eldste barna har vi Skoleknertgruppe en gang i uka, og høydepunktet på våren er en overnattingstur.

Avdeling Bamsebo

Telefon 971 50 514

Bamsebo er en småbarnsavdeling som holder til i 1 etasje. Den består av 14 plasser med småbarn mellom 1-3 år.

Avdeling Knerten

Telefon 984 71 567

Knerten er en avdeling med 16 barn fra 2-4 år.

Avdeling Jordbær

Telefon 993 59 417

Jordbær er en avdeling med 18 barn.

På Jordbær har vi fokus på å gi barna en forutsigbar og strukturert hverdag. Dette gjør vi gjennom bestemte grenser, rammer og ved å være tydelige og tilstedeværende voksne. Lek og læring står sentralt for oss på Jordbær, vi ønsker å gi barna positive erfaringer.

Voksenpersonene skal møte barna anerkjennende og tilrettelegge for disse opplevelsene. Hele tiden jobber vi med kommunikasjon barna imellom. Barna skal kunne vise hverandre respekt, klare å inkludere og øve på å lytte til hverandre.

Vi voksne hjelper og veileder barna i den daglige kommunikasjonen og med konfliktløsning. Vi er opptatt av å gi positiv oppmerksomhet, tillit og oppmuntring til hvert enkelt barn slik at det vil føle trygghet til å søke nye utfordringer.