Avdeling Friluft 123

Kontakt med oss på Friluft 123 på telefon 66 98 84 73 eller mobil 913 77 117.

Friluft 123 ligger i skogkanten oppe ved vanntanken, ca 5 min gange fra hovedhuset. Avdelingen har 18 barn i alderen 3- 6 år og 3 ansatte.

Vi disponerer eget hus og egen grillhytte og stor uteplass som gir gode muligheter for fysisk aktivitet.

Vi prioriterer natur- og friluftsaktiviteter, men samtidig vil barna tilbringe en god del tid inne på avdelingen. Vi er opptatt av at barna skal få mange ulike aktivitets tilbud både inne og ute. 

Barn og voksne møtes stort sett inne hver morgen. Inne på Friluft 123 spiller vi spill, leser bøker, leker med Lego, perler, bygger togbane, leker med biler, leker med dukker, og holder på med ulike formingsaktiviteter.

Vi har samling flere ganger i uka, hvor vi leser bøker, forteller eventyr, synger sanger og leker. Her får barna øve seg på å sitte stille, rekke opp hånda, vente på tur og å lytte til hva andre sier.

Avdelingen er ganske liten så vi deler ofte barnegruppa, slik at noen barn er ute og noen inne.

Vi samarbeider mye med avdelingene på hovedhuset. 3, 4 og 5 åringene samarbeider med Jordbær og Knerten. 5- åringene vil ha skoleknertgruppe sammen med skoleknertene på Jordbær og Knerten ca 1 gang i uka.
Vi er selvfølgelig med på alle fellesarrangementer som barnehagen har.

Noen av turstedene vi velger i nærmiljøet er steder som er i gangavstand fra barnehagen. Vi bruker Stokkerskogen, teltplassen med egen grillhytte, Kloppedalen og Skogheim. Vi går også turer til Vikingjordet barnehage og klatretreet. Vi bruker Gjellumvannet både sommer og vinter.

Vi har tilgang på minibussen en dag i uka, da drar vi på litt lengre turer.

I vinterhalvåret er det vinteraktiviteter som står på programmet, vi leker mye i snøen, aker, lager snømenn, snølykt og andre figurer, går på ski og skøyter.
Ute om sommeren holder vi blant annet på med aktiviteter som sangleker, sandkasselek, snekring og ballspill. Vi er så heldig å ha vår egen ballbinge på Friluft 123.

Utenfor Friluft 123 er det mange muligheter for lek og fysisk utfoldelse. Vi har trær vi kan klatre i og små ”gjemmesteder” hvor barna kan leke usjenert og vi har en stor ballbinge. Vi voksne er deltakende i barnas aktiviteter og vi får stadig tilbud om å være med å leke. På ballbingen er det helt topp å spille fotball, hockey, leke regelleker, lære å sykle og lignende.

Vi har et eget ildsted som vi kan bruke til matlaging. Om vinteren steker vi mye ostesmørbrød.

Snekkerverktøy er flittig brukt. Planker og trematerialet har vi mye av, så barna lager mange spennende bygg verk.

Barna får tidlig kjennskap til kniv, sag og hammer – dette blir en del av barnas læring. De voksne er tilstede for å rettlede og vise hvordan de skal håndtere verktøyene. Da lærer barna hvordan de skal bruke dem på en naturlig måte, og hva de skal brukes.

Avdeling Bamsebo

Telefon 971 50 514

Bamsebo er en småbarnsavdeling som holder til i 1 etasje. Den består av 14 plasser med småbarn mellom 1-3 år.

Avdeling Knerten

Telefon 984 71 567

Knerten er en avdeling med 18 barn fra 3-6 år.

Avdeling Jordbær

Telefon 993 59 417

Jordbær er en avdeling med 15 barn fra 2-6 år.

På Jordbær har vi fokus på å gi barna en forutsigbar og strukturert hverdag. Dette gjør vi gjennom bestemte grenser, rammer og ved å være tydelige og tilstedeværende voksne. Lek og læring står sentralt for oss på Jordbær, vi ønsker å gi barna positive erfaringer.

Voksenpersonene skal møte barna anerkjennende og tilrettelegge for disse opplevelsene. Hele tiden jobber vi med kommunikasjon barna imellom. Barna skal kunne vise hverandre respekt, klare å inkludere og øve på å lytte til hverandre.

Vi voksne hjelper og veileder barna i den daglige kommunikasjonen og med konfliktløsning. Vi er opptatt av å gi positiv oppmerksomhet, tillit og oppmuntring til hvert enkelt barn slik at det vil føle trygghet til å søke nye utfordringer.