Barnehagen skal, i følge rammeplanen, bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Dette bør skje i nært samarbeid med barnas foresatte.

Sosial og helsedirektoratet har utarbeidet ”Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen” (august-2007). Våre retningslinjer i Heggedalskogen/ Vikingjordet er basert på disse.

For Heggedalskogen og Vikingjordet barnehager gjelder at barnehagen bør:

 • Legge til rette for minimum to faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag med medbrakt eller servert mat.
 • Sette av god tid til hvert måltid, slik at alle barna får i seg tilstrekkelig mat og drikke.
 • Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme. Frokosten spises innen kl. 09.00.
 • Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø. Barna oppmuntres til å spise seg mette før måltidet avsluttes, og de voksne tar aktiv del i måltidet.
 • Sørge for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av mat.
 • Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon.

Mat og drikke

 • Maten bør varieres over tid og gi varierte smaksopplevelser. 
 • Måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper:
  - Gruppe 1: Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc.   
  - Gruppe 2: Grønnsaker og frukt/bær.   
  - Gruppe 3: Fisk, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc.
 • Plantemargarin og olje bør velges framfor smør og smørblandede margarintyper.
 • Drikke til måltidene bør være skummet melk, ekstra lettmelk, lettmelk eller vann.
 • Vann er tørstedrikk mellom måltidene.