Satsningsområder

For tiden er de ansatte i gang med opplæring i «De utrolige årene» som er et forskningsbasert program i samarbeid med Universitetet i Troms. Vi er opptatt av natur og friluftsliv, språkutvikling, og utvikling av samspillskompetanse.

Sammen med Vikingjordet barnehage utgjør de barnehageenheten Hovedgården-sonen barnehager. Vi har mye samarbeid med skolene i sonen, og jobber med at barna i Heggedal skal ha en helhetlig oppvekst.

Miljøsertifisering

Barnehagen har «Grønt flagg»

Ansatte

Det er 15 ansatte på avdelingene i barnehagen, 6 av dem er førskolelærere, og 4 er barne- og ungdomsarbeidere.

I tillegg kommer virksomhetsleder og to mellomledere som alle er førskolelærere. Disse jobber også i Vikingjordet barnehage.

Det er også ansatt en musikkpedagog i enheten, som arbeider i Heggedalskogen 1 dag i uka. Enheten har ansatt sekretær i 50 % stilling.

Pedagogtetthet

For tiden har to avdelinger to førskolelærere og to avdelinger har en førskolelærer.

Kjønnsfordeling

For tiden er de 2 menn som er ansatt i barnehagen