Holmen barnehage

Muligheter i barndommen: Vi vil gi barna opplevelser, erfaringskunnskap og omsorg som beriker deres barndom.

Holmen barnehage ligger nær skog og mark i Torstadveien, mellom Torstadtunet og Nesbru videregående skole. Det er i dag plass til ca 80 barn i alderen 1-5 år, fordelt på 5 avdelinger. I tillegg har barnehagen egen naturgruppe med fast tilholdssted rett utenfor barnehagens område; med to grillhytter.

Kontakt

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

66755030

E-post

Siri.nyhaug@asker.kommune.no

Besøksadresse

Torstadveien 1
1396 BILLINGSTAD

Vis nøkkelinformasjon

Øvrig kontaktinformasjon

Holmen og Landøya barnehage inngår i samme resultatenhet med felles ledelse. Denne ledelsen består i dag av en virksomhetsleder og to mellomledere.

Bemanningen består av førskolelærere, barnevernspedagoger, fagarbeidere og assistenter. I tillegg har enheten spesialpedagog.