Vårt pedagogiske arbeid med barnas utvikling, starter fra barna begynner i barnehagen. Personalet for de yngre barna vil i sine årsplaner ta inn ulike aktiviteter og opplegg som skal gi barna en mulighet til å utvikle seg sosialt. Det er ikke slik at vi venter til siste år før skolestart, før vi fokuserer på dette.

Rød

32 barn i alderen 4-5 år, hvorav 12 barn er i naturgruppe i en 2 ukers turnus.

På Rød er målet at alle barna skal godta seg selv og hverandre. Alle skal føle at de er gode på noe, og at andre kan være gode på noe annet. Det er helt greit at vi er forskjellige.

Vi legger vekt på vennskap, undring, utforskning og gjenbruk.

Naturgruppa

12 barn i alderen 4-5 år, hentet fra Rød avdeling. 

Målet er å gi barna mulighet til unike og varierte naturopplevelser. Stimulere til og gi rom for kreativ og naturlig lek i naturen. Formidle kunnskap om natur, biologi, geologi. Barna får oppleve å være del av et spesielt fellesskap.

Naturgruppa har sin base i skogen rett bak barnehagen. Der har de to grillhytter, bålplass og mange fine lekesteder.

Blå

16 barn i alderen 3 år.

Gul, Grønn og Orange

30 barn i alderen 1-2 1/2 år fordelt på 3 grupper.