Vårt pedagogiske arbeid med barnas utvikling, starter fra barna begynner i barnehagen. Personalet for de yngre barna vil i sine årsplaner ta inn ulike aktiviteter og opplegg som skal gi barna en mulighet til å utvikle seg sosialt. Det er ikke slik at vi venter til siste år før skolestart, før vi fokuserer på dette.

Pegasus

Avdeling for barn fra 3 - 6 år

Orion

Avdeling for barn fra 3 - 6 år

Dragen

Avdeling for barn fra 1 - 3 år

Føniks

Avdeling for barn fra 1 -3 år

Naturgruppa

12 barn i alderen 4-5 år, - 6 barn fra avdeling Pegasus og 6 barn fra avdeling Orion.
Målet er å gi barna mulighet til unike og varierte naturopplevelser. Stimulere til og gi rom for kreativ og naturlig lek i naturen. Formidle kunnskap om natur, biologi og geologi. Barna får oppleve å være del av et spesielt fellesskap.
Naturgruppa har sin base i skogen rett bak barnehagen. Der har de to grillhytter, bålplass og mange fine lekesteder.