Tilvenning

Hos oss har vi et tilvenningsprogram for nye barn som går over 3 dager;

 • Første dag ca 9.30-12.00. En foresatt må være tilstede hele tiden. Barnet vil få en kontaktperson i barnehagen til han/hun er trygg i gruppa. Det er individuelt hvor lenge barnet trenger denne kontakten.
 • Progresjon de neste dagene avtales med personalet. Den foresatte må være tilgjengelig i hele tilvenningsperioden.
 • Foresatte blir invitert til en oppstartssamtale 2. dag. Skjema med personlige opplysninger deles ut 1. dag og blir gått gjennom i samtalen. 

Dagsrytme

Vi har en felles dagsrytme for hele barnehagen, men noen variasjoner ettersom hvilken alder barna er i. En mer detaljert dagsrytme for ditt barn står under avdelingene.

 • 7.30: Barnehagen åpner
 • 8.00-9.00: Frokost for de som ønsker det, matpakke hjemmefra
 • 9.30: Aktiviteter ute og inne
 • 11.30: Lunsj, lages i barnehagen
 • 12.00-14.30: Utelek/hviling/soving
 • 14.30/15.00: Frukt og matpakke måltid 

Tips til klær som alltid bør være i barnehagen

 • Minimum et ekstra skift av innetøy (som passer til årstidene)
 • Regntøy og gummistøvler
 • Parkdress; høst, vinter og vår
 • Lue, hals, votter, ullsokker, fleece-/ulltøy om vinteren
 • De som går på 4-5 års avdeling må ha en ryggsekk som er god å bære

For at det skal være lettere for oss å sortere klar og at ikke tøy skal forsvinne, ønsker vi at dere merker alle klær med barnas navn.

Tips til mat

Se side om kosthold.