Hval gård

Hval gård og Vepsebolet barnehager, er en kommunal enhet med barn i alder 1 til 6 år. 160 barn har til enhver tid plass i barnehagene. Alle avdelingene ligger i klassiske bygninger med nærhet til sjø og skog. Flere av bygningene er gamle og verneverdige og plassert i noen av Askers mest naturskjønne områder. Det er kort avstand til offentlig kommunikasjon som buss.

Vår visjon

Læring for livet. Et mangfold av muligheter med friluftsliv, lokalhistorie og tradisjoner. 

Verdigrunnlag

Som alle kommunale enheter er vi forpliktet på Asker kommunes grunnleggende verdier: Åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt.

Vi ønsker også å være tydelig på at barndommen har en egenverdi, og ikke bare er en forberedelse til voksenlivet. Barn er helhetlige individer med sine egne drømmer, tanker og verdier her og nå.
Vi ønsker at barna skal oppleve en ”ja-kultur”,  der de møtes av voksne med at alt man kommer med blir sett ut fra at det rommer muligheter. 

Hval Gård og Vepsebolet barnehages egne grunnholdninger

  • Hensynet til barnet er alltid det viktigste,
  • Deretter kommer hensynet til arbeidsplassen.
  • Alle andre hensyn settes deretter.

Internasjonalt engasjement

Hval Gård barnehage er i et prosjekt med Erasmus+ midler for å gjennomføre
et internasjonalt samarbeide med 3 Europeiske naturbarnehager.

Les mer om dette prosjektet her.

Kontakt

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

66851100

E-post

anders.farstad@asker.kommune.no

Besøksadresse

Hvalsveien 35
1394 NESBRU

Vis nøkkelinformasjon

Øvrig kontaktinformasjon

Inger Johanne Jensen

Mellomleder