Avdeling Hovedhuset er en avdeling med 51 barn i alderen 3-6 år fordelt på 3 baser, Karnappet, Loftet og Peisestua. Vi holder til i Hovedhuset på Hval Gård. På avdelingen jobber det 8 voksne.

Hovedhusets særpreg

Vårt utgangspunkt er at vi holder til i et gammelt hus fra 1910, tegnet av Norges første kvinnelige arkitekt- Lilla Hansen fra Høn. Huset er oppført i en klassisistisk stil, med nydelige detaljer i jugendstil som runde buer og ovale vinduer. Innredning er forsøkt holdt i en klassisk og hjemmekoselig stil, da vi ser at dette er en sterkt miljøskapende faktor. Vi har også et fantastisk stort og flott uteområde, og skogen og sjøen rett utenfor gjerdet. 

På Hovedhuset er vi opptatt av å være mest mulig ute, og er fysisk aktive i forhold til turer og lek. Vi jobber med formingsaktiviteter og dykker ned i små forskningsprosjekter som barna initierer. Undring er et stikkord. Vi skal sette språket i sentrum, og arbeider med rim, regler og sanger, samt trygghet på det å kunne stå frem og formidle. Historier, dikting og fantasi med barna er viktig. Vi jobber etter en metode som heter "Talking and Thinking Floorbooks", som er en dialogbasert metodikk, der barna selv kreerer store "gulvbøker" der man kan følge utviklingen i gruppa og hos hvert enkelt barn.

Avdeling Hovedhuset er delt opp i tre baser; Karnappet, Loftet og Peisestua. Barna på avdelingen er fra 3-6 år.
Vi møtes felles hver morgen, og fra kl 08:00 - 09:00 serveres det frokost og tilbys organiserte aktiviteter. Etter kl. 09.30 går vi basevis for påkledning, og er ute fra kl. 10.00. Hver base har masse utelek og vi går på turer i nærområdet.