Småbarn Hval er en avdeling for barn i alderen 1 til 3 år. Avdelingen består av to satelittbaser, Attpåklatten og Syverstad. Til sammen er det plass til 28 barn på de to basene. Basene har felles pedagogisk leder med utvidet ansvar, og en pedagogisk leder for hver base. I tillegg er det ansatt en pedagog og 4 assistenter/fagarbeidere.

Vi ønsker å gi barna et variert og allsidig innhold i barnehagehverdagen. Vi vil gi dem tid til å reflektere over opplevelser, som for eksempel utvikling gjennom lek, daglige gjøremål og rutiner. Det legges stor vekt på at barna skal få gode mestringsopplevelser gjennom blant annet selvstendighetstrening. Vi ønsker at barna skal få et styrket selvbilde, og at de skal kunne føle at de lykkes med noe hver dag.

Syverstad

Syverstad er en småbarnsbase med 14 barn i alderen 1-3 år. Vi holder til i et hus på Syverstad Gård. Vi har egen lekeplass på nedsiden av huset, Vi har også laget oss en bålplass. Rett utenfor har vi skogen og en stor akebakke. Vi bruker skogen flittig, og har mange fine turmuligheter å velge mellom. Vi får dessuten mange opplevelser ved å være på en gård.

Attpåklatten

Attpåklatten er en småbarnsbase med 14 barn i alderen 1-3 år. Basen ligger i et rødt hus ved parkeringsplassen til Hovedhuset på Hval gård. Huset har tidligere vært en bolig, som nå har blitt pusset opp til en fin småbarnsavdeling. Basen har lite institusjonspreg, og det er lagt stor vekt på at basen skal føles som et hjem. Basens uteområdet er naturtomt og opparbeidet hage med busker og trær. Vi har også en grillhytte hvor vi kan tenne bål, lage mat og kose oss. Fra basen har vi utsikt til grønnsaksjorder og Hvalstrand.