Vi har vanlige betalingssatser + 250/ 140 kroner pr. mnd. i kostpenger – avhengig av frokost eller ikke, samt 100 kroner i ½-året i turpenger.