Hovedhuset Hval gård barnehage

Avdeling for 3-4-åringer

Hval gård hovedhuset

Avdeling Hovedhuset ligger på Hval gård. Her har vi plass til 51 barn fordelt på 3 baser. De tre basene er: Karnappet med plass til 18 barn, Loftet med plass til 18 barn og Peisestua med plass til 13 barn. Hovedhusets tilbyr i utgangspunktet plass til 3- 4 åringer. Vi har et stort uteområdet som vi deler med avdeling Natur. Her har vi også høner og kaniner.

Hovedhusets særpreg

Vårt utgangspunkt er at vi holder til i et gammelt hus fra 1910, tegnet av Norges første kvinnelige arkitekt- Lilla Hansen fra Høn. Huset er oppført i en klassisistisk stil, med nydelige detaljer i jugendstil som runde buer og ovale vinduer. Innredning er forsøkt holdt i en klassisk og hjemmekoselig stil, da vi ser at dette er en sterkt miljøskapende faktor. Vi har også et fantastisk stort og flott uteområde, og skogen og sjøen rett utenfor gjerdet. 

På Hovedhuset er vi opptatt av å være mest mulig ute, og er fysisk aktive i forhold til turer og lek. Vi jobber med formingsaktiviteter og dykker ned i små forskningsprosjekter som barna initierer. Undring er et stikkord. Vi skal sette språket i sentrum, og arbeider med rim, regler og sanger, samt trygghet på det å kunne stå frem og formidle. Historier, dikting og fantasi med barna er viktig. Vi jobber etter en metode som heter "Talking and Thinking Floorbooks", som er en dialogbasert metodikk, der barna selv kreerer store "gulvbøker" der man kan følge utviklingen i gruppa og hos hvert enkelt barn.