Vi har vært så heldige å få tildelt Erasmus+ midler til å gjennomføre et internasjonalt samarbeide med 3 europeiske naturbarnehager.

Vi samarbeider med følgende barnehager: Mindstretchers Ltd. fra Scotland, Boldon Nursery School i England og Zakladni a materska skola Jurta i Tsjekkia. Varigheten på prosjektet "Using nature as a forceful learning arena" er 2,5 år.

Om prosjektet

Saksforutsetninger

 • Å få godkjent en søknad på partnersamarbeid mellom 4 ulike Europeiske «Naturbarnehager» via Erasmus+, noe som innebære EU-finansiering.
 • Å finne ytterligere 3 «naturbarnehager» i forskjellige land,med ulike forutsetninger og rammer for å drive sine virksomheter.
 • Å organisere slik at alle får fristilt sine representanter ved møter, fordele oppgaver osv.
 • Å jobbe inn forståelse og delaktighet i egen organisasjon.

Personforutsetninger

 • Initiativtakere som ønsker samarbeid, og er villige til å ofre mye tid og krefter på det også utover ordinær arbeidstid.
 • Stabilitet i personer på min. 2,5 år som ønsker å delta.
 • Beherske engelsk språk.
 • Å kunne fristilles til plan/studiereiser.
 • Evne til å formidle, rapportere og å være kreativ.
 • Intens nysgjerrighet og ønske om å være med å skape noe nytt i internasjonal sammenheng.

Prosjektgruppe

Prosessen

 • søknad
 • godkjenning ( 2 års forsøk)
 • planleggingsmøte internasjonalt
 • alternative møteformer og dialogformer
 • studiereiser
 • rapporteringer til SIU
 • økonomistyring/rapportering
 • dokumentasjon i mange former
 • utforming av sluttprodukter
 • avslutning av prosjektet

Videre arbeid med etablerte medier, ny organisasjon, ekstern opplysning osv.

Forventede saksresultater

 • Opprette hjemmeside, facebook ell. egnet media for publisering.

https://www.naturepedagogy.com/erasmus/

 • Komparativ analyse av forskjeller og likheter sett med utgangspunkt i «Best Practice» og kulturbakgrunn.
 • Et eget eksempeldokument på «Best Practice» som viser metoder og illustrasjoner.
 • En opplæringsvideo til allmenn og fri bruk.
 • Det vil også lages et forsøk på å definere ulike former for naturbarnehager.
 • Det vil bli etablert en i utgangspunktet Europeisk organisasjon for Naturbarnehager, der man kan dele erfaringer, opprette kontakter, lese fagstoff osv.

https://www.naturepedagogy.com/

Personresultater

 • Et stort faglig løft.
 • Innovativ tenking.
 • Internasjonalt kontaktnett.
 • Faglig forståelse overordnet eget arbeidssted.
 • Mulighet for studiereiser.
 • Være del av et pionerarbeid innenfor barnehagefeltet