Vi ser et behov for å tydeliggjøre hva vi som virksomhet vil stå for med henblikk på vår praksis og begrunnelser for hva vi vektlegger rundt tema sunt kosthold. På den måten håper vi at alle som søker til våre barnehager får et tydelig bilde av hva vi tilbyr!

Sunt kosthold for små mager

Vi fokuserer på ett variert og godt kosthold for barna i barnehagen. På de fleste avdelinger lages det brødmåltider, der det serveres økologiske bakervarer fra lokal baker, melk og så sunne påleggssorter som mulig. 

I tillegg serveres det et varmt måltid pr. uke til alle. Barna skal tilegne seg erfaringer rundt ulike smaker, råvarer og hvor maten kommer fra. Det er også viktig at barna får være med på tilberedning, servering og god stemning rundt maten. Vi fokuserer på å lage mest mulig mat fra bunnen av og gjerne ute på bål. Derfor settes det av en hel dag til denne pedagogiske prosessen, der medvirkning, sosialt samspill og kunnskapstilegnelse står i fokus.
Gjennom dyrkingsprosjekter og drivhus får barna kunnskap om "fra jord til bord", det vil si læren om hvor maten kommer fra, og kretsløpet og næringskjeden. Vi tilstreber å lage så mye som mulig ut fra naturlige råvarer.

Det er en viktig pedagogisk tanke at barna skal se hvor maten kommer fra, samt at de skal delta i selve tillagingen. Vi bruker også en del råvarer direkte fra naturen, som selvplukkede sopp og bær og fisk fra fisketurer og garnsetting i fjorden. Vi har også egg fra egne høner på Hval Gård, og er i gang med dyrking av egne økologiske produkter.

Barna spiser i tillegg matpakker der de foresatte styrer hva den skal inneholde. Barnehagen oppfordrer til sunne ingredienser, og har hatt kostholdsveiledning med matpakkekurs på foreldremøte. Det er vår oppfordring at vi alle legger inn en bevisst holdning både i barnehagen og hjemme for å gi barna en så god hverdag som mulig. Vi begrenser bruk av salt og sukker i stor grad, men har ikke en fundamentalistisk holdning til dette. Vi ser at det bør kobles opp mot fest og høytid, og ikke være fremtredende i det daglige inntaket. Ved bursdagsfeiringer tar foresatte med fruktfat, kake, ell. etter eget ønske, - til barnets base. 

Les mer om barn og kosthold på Helsedirektoratets nettsider.