Naturavdelingen Hval gård barnehage

Vi er en naturavdeling med fokus på natur, båt- og sjøliv. Naturavdelingen disponerer barnehagebåten 3 - 4 dager i uka så langt det lar seg gjøre. Med båten vår kommer vi oss ut til de forskjellige øyene i nærheten, og barna blir godt vant med sjølivet etterhvert. Vi har også noen robåter som brukes flittig når vi skal lære å ro eller når vi skal sette garn. Barnehagen disponerer også en 15 seters minibuss, dette betyr at vi kan besøke andre naturskjønne områder i Asker-bygda

Forventninger; En naturavdeling stiller andre krav til utforming av hverdagen enn en innebarnehage. Gode varme klær og sko er en forutsetning vinterstid på naturavdelingen, samt skikkelig utstyr som anatomisk sekk, ski og skøyter vil være påkrevd.

Selvstendighet, selvhjulpenhet og evnen til å løse uforutsette situasjoner, ser vi på som viktige utviklingsområder før skolestart. Vi har gått inn i samarbeid med skolene for å få til en bedre overgang for barna fra barnehagen til skolen. Vi ønsker å gi barna en hel haug med ”gylne øyeblikk” preget av humor, glede og gode mestringsopplevelser før skolestart. Vårt mål og ønske er at vi sender fra oss kunnskapshungrige barn, struttende av selvtillit og med gode minner i bagasjen.

Gruppene

Vi er inndelt i tre grupper, - navnene kan variere fra år til år, Dette er det barna som bestemmer. Hver gruppe består av 12-14 barn, men vi er sammen lange stunder hver dag - og så blir vi ofte blandet når vi skal på turer. Dette for at vi skal bli godt kjent med hverandre, slik at vi får muligheten til å danne nye vennskap. Vi lærer da også hvordan vi kan ta godt vare på hverandre, ut i fra vår særegenhet.

Ukene våre kan bestå av mange ulike aktiviteter. På vår og sommertid går det mye i sjøfart, fisking og turer i nærområdet. På høst og vinter er det mer ski, aking, trugeturer, isfisking og matlaging på bål.

Noen dager drar vi på lange villturer, f.eks. opp Asdøljuvet, opp til Skaugumstoppen og inn i Bjørnehiet. Vi drar også på minst en overnattingstur i løpet av året.

Grillhyttene

Båten vår

Hval Gård og Vepsebolet barnehage har en 30-fots ombygget Harding Safety 30 MCR livbåt som vi bruker 3-4 dager i uka mesteparten av året. Den er overbygd så barna sitter inne i båten når vi er underveis. Dette gir en ekstra trygghet. Store Plexiglass-vinduer og en ny stor luke forut gjør båten lys og åpen innvendig.

Vi legger stor vekt på sikkerhet om bord, alle de voksne har livredningskurs i tillegg til obligatorisk førstehjelpskurs for alle ansatte. Vi trener også på brannøvelser og mann-over-bord øvelser sammen med barna. Om bord har vi to redningsflåter og robåten er alltid med på tur.

Redningsvest for både barn og voksne er en selvfølge. Regler og rutiner er viktig når man ferdes på sjøen og disse blir raskt innarbeidet på starten av året.

Båten på Hval Gård barnehage