Natur/friluft - Hver dag er en turdag! 

Naturen skal ikke bare være et turmål, men lekeplass, oppholdsrom og læringsarena. Naturen gir både rom for å utfolde seg, anledning til rolig ettertanke og den beste grovmotoriske treningen man kan få. 

Vi ønsker å bruke naturen aktivt, men med respekt og omtanke. Dette innebærer blant annet å fiske, sanke bær og sopp, samle ved, studere småkryp og fugler, spikke, kokkelere og leke. Ved å ta vare på naturen og arbeide med miljø lokalt håper vi å skape verdier/holdninger og kunnskap som barna vil ta med seg videre i livet.

Som ledd i dette arbeider vi med Grønt Flagg gjennom gjenbruk, avfallssortering og energisparing.

Mål

Barna skal når de slutter i vår resultatenhet ”like bedre å være ute enn inne.”

Lokalhistorie - Trygghet med tilhørighet 

Nærmiljøet er en del av barnehagens felles kulturarv. Det gir oss en felles tilknytning og samhørighet, og en trygt forankret egenidentitet. Vi har også fått et spesielt ansvar for å ta vare på og videreformidle historien til bygningene og våre nærmeste omgivelser.

Mål

Barna skal når de slutter kjenne og kunne formidle historien om nærmiljøet rundt barnehagen.

Tradisjoner– et år fullt av høydepunkter med faste arrangementer 

I årenes løp har vi opparbeidet oss en rekke tradisjoner og arrangementer. Arrangementene er utgangspunktet for hvordan vi tenker årsplanlegging. Det å kunne gjøre ting som barna kjenner igjen fra år til år, og som skaper stor grad av forventning og glede hos det enkelte barn ser vi også på som viktig og tilhørighets-skapende.

Mål

Oppleve glede og stolthet over eget og andres bidrag til gjennomførte fester og arrangementer.