Realfagssatsing

Asker kommune er «Realfagskommune». For oss betyr det at vi skal ha ekstra fokus på begrepslæring og legge vekt på stimulering til realfaglige aktiviteter som måling, tallbegrep, fysikkaktiviteter og å stimulere til generell nysgjerrighet på alt vi har rundt oss. Det harmonerer godt med "Floor book"-tenkningen som vi praktiserer, der utgangspunkt og prosess baseres på undring og utforsking.

Dyrking

Vi skal fortsette å jobbe med dyrking av ulike urter, blomster og nyttevekster. Barna skal bidra på alle nivåer i prosessen, ”fra jord til bord”. Arbeid med jordflekk og drivhus er inkludert her. Med tanke på 3-årsperspektivet så kommer vi til å gå fra klargjøring av jordstykke med rydding og harving, til planting av de første nyttevekstene, og så perioder med brakk jord for å la jorden hvile. Underveis vil drivhusarbeid med klargjøring og planting, samt bruk av produktene fra dyrkingen til matlaging/ høstfest, sommerfest osv. være sentralt.

Les mer om arbeidet vårt i inneværende år i vår årsplan.