Natur og friluft

«Hver dag er en turdag!» Dette innebærer et aktivt samvær, mest mulig ute i natur/friluft. Det er viktig med  en stor grad av utnytting av nærområdene, og kunnskapsformidling/søking etter årsaker til hvorfor ting er som de er ute i naturen. Man har store områder å boltre seg på, der det blir satt krav til egen mestringsevne både fysisk og kunnskapsmessig. Her blir det også stilt krav til samarbeidsevne med andre, for å oppnå gode løsninger.

At barna skal like å være ute i all slags vær, og å se at det er spennende og interessante ting som skjer i naturen under alle mulige klimaforhold, er et mål i seg selv. Bygging av gapahuker og en jordgamme til denne bruken har vokst naturlig fram gjennom årene.

Egne naturbarnehagegrupper som skal være "100%" av tiden ute er også en naturlig forlengelse av våre grunntanker og profil. Det er også en ide om bedre utnyttelse av eksisterende nærområder. At vi i tillegg har både båt og buss gjør oss mobile så vi rekker over flere steder som tidligere har vært utenfor rekkevidde. 

Mål: Når barna slutter i vår barnehage, skal de "like bedre å være ute enn inne"

Lokalhistorie

Med vårt andre faste satsingsområde lokalhistorie mener vi kunnskap om barnas nærmeste omgivelser. Vi begynner inne i barnehagen, beveger oss utover i hagen og videre i nærmiljøet, tilpasset barnas alder og modenhet.

Grunntanken er at kunnskap og bevissthet om dine nærmeste omgivelser, miljø og historie er basis-stener for å skape tilhørighet og egenidentitet. Og barn uten en egen trygg tilhørighet og identitet blir lett usikre barn som står nokså alene i verden.

Mål: Når barna slutter i vår barnehage, skal de kjenne og kunne fortelle historien om barnehagen og nærmiljøet rundt oss 

Realfagssatsing

Asker kommune er «Realfagskommune». For oss betyr det at vi skal ha ekstra fokus på begrepslæring og legge vekt på stimulering til realfaglige aktiviteter som måling, tallbegrep, fysikkaktiviteter og å stimulere til generell nysgjerrighet på alt vi har rundt oss. Det harmonerer godt med "Floor book"-tenkningen som vi praktiserer, der utgangspunkt og prosess baseres på undring og utforsking.

Dyrking

Vi skal fortsette å jobbe med dyrking av ulike urter, blomster og nyttevekster. Barna skal bidra på alle nivåer i prosessen, ”fra jord til bord”.

Arbeid med jordflekk og drivhus er inkludert her. Med tanke på 3-årsperspektivet så kommer vi til å gå fra klargjøring av jordstykke med rydding og harving, til planting av de første nyttevekstene, og så perioder med brakk jord for å la jorden hvile. Underveis vil drivhusarbeid med klargjøring og planting, samt bruk av produktene fra dyrkingen til matlaging/ høstfest, sommerfest osv. være sentralt.

Les mer om arbeidet vårt i inneværende år i vår årsplan.