Gresshoppa

Telefon: 66 71 26 73

Det er 18 barn og tre voksne på avdelingen. Vi bruker også hytta som er like i nærheten av barnehagen.  Våre to Gresshoppe  avdelinger ( Rød og Blå )  samarbeider tett gjennom hele året om aktuelle temaer med utgangspunkt i årsplanen og Rammeplan for barnehagen. I ute periodene er friluftsaktiviteter, natur og turer i fokus.
Vi er opptatt av:

 • lek
 • vennskap
 • natur
 • selvstendighet – "La mæ få klar det sjøl"
 • kreative, utforskende og undrende barn
 • fysisk aktivitet/ turer

Tusenbein

Telefon: 66 71 26 71

Mellomavdeling 3-4 år.

 • Vi er opptatt av glede i hverdagen og respekt for hverandre.
 • Vi har fokus på sosial kompetanse.
 • Vi deler oss i mindre grupper hver dag, dette skaper trygghet for barna og mulighet for barna å aktivt medvirke i hvordan aktiviteter de vil ha.
 • Alle barn blir sett og hørt i løpet av en dag, de blir møtt av voksne som tar de på alvor.
 • Vi har faste tur dager og mye fysisk aktivitet.
 • Selvstendighet og mestrings glede via "La mæ få klar det sjøl"

 

Skrukketroll

Telefon: 66 71 26 72

Mellomavdeling 2-3 år.

 • Det viktigste målet på avdelingen er at barna skal ha det godt, at de er trygge, og har gode venner de kan leke med. Vi ser på læring som en livslang prosess, og har stor tro på systematisk læring gjennom lek og hverdagssituasjoner sammen med jevnaldrende barn og trygge kompetente voksne.
 • Vi er opptatt av språk - gjennom samtaler, sanger, rim, regler, eventyr og fortellinger. Selvstendighet og mestrings glede via "La mæ få klar det sjøl"

Rumpetroll

Telefon: 66 71 26 74

Småbarnsavdeling 1-2 år.

 • Vi er opptatt av å fremme trygge og selvstendige barn, som elsker å flytte sine mestringsgrenser.
 • Vi voksne fungerer som trygge baser og rollemodeller, slik at avdelingen preges av mye omsorg, varme, humor og glede.
 • Vi er opptatt av barns medvirkning, alle barn skal bli sett og hørt, og bli tatt på alvor.
 • Vi jobber aktivt med å fremme barns vennskap, og det å bygge relasjoner.
 • Utetiden er en viktig del av barnehagehverdagen, både det å få bruke kroppen ute i barnehagen og ute på tur.
 • Vi er et aktivt språkstimulerende miljø, der lesestunder, hverdagssamtalen, sang og musikk verdsettes.
 • Vi ønsker å skape hverdagsmagi sammen med barna, der vi leker oss frem til mestring og læring.
 • Selvstendighet og mestrings glede via " La mæ få klar det sjøl"

Haugtussa

Telefon: 66 71 26 76

Småbarnsavdeling 1-2 år.

 • Haugtussa ligger for seg selv på Vakås som er et lite stykke unna Hvalstad barnehage.
 • Vi er en gjeng som har tro på at verden blir et bedre sted å være, med en stor porsjon humor og godt humør, men også omsorg og varme.
 • Både små og store liker å undre seg over alt det rare vi finner på vår vei. Turene i nærområdet er små ekspedisjoner i forskningens tegn. Asker museum og Leikarvollen er våre favoritt turmål, med alt det spennende de har å by på.
 • Våre barn får leke og lære i en lys og hyggelig avdeling, med mange store vinduer som bringer naturen inn. Med fokus på språk, barns medvirkning og vennskap.
 • Uteområdene våres byr på lek og utfordringer, og vi følger årstidene på nært hold.
 • Selvstendighet og mestrings glede via " La mæ få klar det sjøl"