Satsningsområder

Barn i Hvalstad og Solstad  barnehager skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet . Vi tar barnas barndom på alvor og ønsker å utvikle robuste barn som kan fungere i samvær  og lek med andre, og ta vare på egen integritet.

Vi jobber etter metoden  «La mæ få klar det sjøl». Dette innebærer at barna skal delta aktiv i alt som skjer i løpet av en barnehagedag. De øver på å bli selvstendige ved blant annet i å kle av og på seg selv, smøre på maten sin selv. De øver på å ta ansvar ved å rydde opp etter seg og holde orden på egne ting. Dette skaper mestringsglede som øker barnas selvstendighet og selvtillit.

De Utrolige Årene

Barnehageåret 2015/2016 startet barnehagene våre opp med DUÅ – De Utrolige Årene.

DUÅ bygger på hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn. De ansatte lærer ulike verktøy for å fremme sosial kompetanse. Det viktigste er en god relasjon til alle barn, at man bruker mye ros og anerkjenner følelser og ulike behov.

Natur og miljø

Vi har stor fokus på natur og miljø. Barnehagen er sertifisert med grønt flagg og jobber aktivt for å opprettholde det. Alle skolestartere er mye på tur/ ute, mens avdelingen for de yngre barna har litt færre tur dager og  lengde på turene i nærmiljøet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er en felles plan for Torstad-sonen barnehager (Hvalstad og Solstad barnehage) Her nedfelles kommunens målsettinger. Det skal være en rød tråd fra virksomhetsplanen og ned til årsplanene på avdelingene.

Årsplan

Barnehagen lager årsplan hvert år. Den går fra januar til januar. I årsplanen hos oss finner du våre pedagogiske grunnholdninger. Her er våre mål i forhold til fagområder, sosialkompetanse og barnas medvirkning og lek. Planene konkretiseres mer i ukeplaner eller 2-ukersplaner.

Årsplan 2017 kan du lese her.

Miljøsertifisering

Hvalstad barnehage har sertifisert seg til Grønt flagg og det er vi stolte av.

Vi startet dette arbeidet i 2008. For å oppnå Grønt flagg kreves det gode tiltak innenfor flere viktige temaer i det daglige.

Vi har  to miljøuker i løpet av året. Der har vi ekstra fokus på gjenbruk og søppelsortering.

Kosthold

Barnehagen står for et måltid i løpet av dagen. En gang i uken lages det varm mat, sammen med barna. Vi har fokus på variasjon i maten og  valg av sunne råvarer. Barna tar med seg  matpakke til ettermiddagen og til frokost, hvis de ønsker å spise det i barnehagen. Barnehagen serverer frukt/ grønnsaker  og drikke alle dager.

Ansatte

  • 8 førskolelærere
  • 1 lærer
  • 6 barne- og ungdomsarbeidere
  • 1 danse/ kroppsspråk pedagog
  • 1 sølvsmed
  • 5 assistenter

Pedagogtetthet

Hvalstad barnehage satser på et høyt faglig nivå og har førskolelærere i alle pedagogiske lederstillingene. Vi har i tillegg 2 pedagoger i pedagog 2 stillinger. Mange av våre ansatte er utdannet barne- og ungdomsarbeidere. Assistentene hos oss har vært her i flere år, og har lang erfaring med barn. Her er også forskjellige typer av mennesker både i form av alder, kjønn, kulturer og etnisitet (7 ulike land).

Kjønnsfordeling

Det er fire menn som jobber i Hvalstad barnehage, - 2 førskolelærere, 1 barne-ungdomsarbeider og 1 assistent

Sikkerhetsrutiner

Ansatte gjennomfører førstehjelpskurs og vi har gjennomgang av enhetens beredskapsplaner. Ellers er det kontinuerlig tilbud om livreddingskurs og andre sikkerhetskurs for personalgruppen. Det gjennomføres årlig sikkerhetssjekk på utelekeplassen. Barnehagen har brannøvelser to ganger i året. Kommunale driftsoperatører  kommer innom en gang i uken.