Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Hyggen barnehage

Hyggen barnehage

Kontakt

Åpningstider
07:00 - 17:00
Telefon
99572879
E-post
Besøksadresse
Bakkekroken 12 3442 HYGGEN
Vis i kart
Hyggen barnehage

Hyggen barnehage er en kommunal barnehage med to avdelinger. Her går det 30 barn i alderen 1 til 6 år, fordelt på to avdelinger. Barnehagen er lokalisert på samme område som Hyggen skole og SFO. Vi har tilgang til gymsal og klatrepark, det er kort vei til Drammensfjorden og mange turmuligheter i umiddelbar nærhet.

Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Offentlig

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

-

Antall barn

30

Antall barn per ansatt

5,5

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 42,9 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 28,6 %
 • Annen bakgrunn 28,6 %
 • Annen høyere utdanning 0 %
 • Annen fagutdanning 0 %

Leke- og oppholdsareal per barn

5,1 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4.6
 • Barnets trivsel 4.8
 • Informasjon 4.2
 • Tilfredshet 4.6

Antall besvarte: 17 Svarprosent: 56,7

Brukerundersøkelse

Ikke oppgitt

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Hyggen barnehage har et spesielt fokus på barndommens egenverdi, noe som kommer til uttrykk ved at vi gir rom for lek. Læring gjennom lek er tett forbundet med barns behov for trygghet og omsorg. Det er derfor naturlig å trekke inn rammeplanenes verdier når vi skal beskrive hva Hyggen barnehage står for.

Dette gjør vi i barnehagen

Lek – og personalets rolle

Barnehagen har deltatt i et 3 årig utviklingsprosjekt som blir omtalt som «profesjonelle lekere». Utviklingsprosjektet har hatt som mål å øke kompetansen hos alle ansatte i barnehagen, slik at vi fremstår som profesjonelle lekere med kunnskap og bevissthet om lekens betydning for trygghet, trivsel, utvikling og psykisk helse. Barnehagen har et spesielt fokus på lekemiljøet og ønsker at dette skal være frodig, fleksibelt og variert.

Omsorg og relasjoner

God omsorg handler om å møte barn i følelsene deres og bekrefte disse, noe som er avgjørende for å bygge god psykisk helse. Barn har behov for å oppleve omsorg i relasjonene til personalet og mellom barna, dette er med på å etablere grunnleggende trygghet og trivsel. I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.

Når et barn opplever omsorg i barnehagen, vil det konkret innebære at barnet møtes med respekt, anerkjennelse, åpenhet, varme og interesse. Det er et mål at barna og foreldrene kan oppleve at virksomheten er preget av en omsorgsfull holdning. Dette handler om å støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg og til å ta imot omsorg.

Personalet skal være lydhøre for barnas uttrykk og for å imøtekomme behovene deres. Dette skal gjenspeiles i alle hverdagssituasjoner gjennom dagen og vil komme til uttrykk på ulike måter, avhengig av barnets alder og behov.

For et lite barn kan omsorg knyttes til behovet for ro og hvile, mens for et eldre barn kan omsorg handle om å støtte barnet i lek. Gode relasjoner er en forutsetning for glede, mestring og utvikling.

Danning - om bli seg selv i fellesskapet

Det er gjennom danning grunnlaget for barnets utvikling ligger. Gjennom danningsprosesser settes barnet i stand til å håndtere livet ved å se seg selv som medlem i et større felleskap. Det er gjennom leken og i lekende samspill barna gjør erfaringer med hvordan de kan håndtere livet. Det betyr at det er leken og det lekende felleskapet som må betraktes som barnets egen danningsreise.

Læring

Lek har stor betydning for barnets læring. Barnehagen skal støtte barnet i deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre og legge til rette for et stimulerende og utviklende lekemiljø. Det skal legges vekt på å introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper slik at barnets nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær anerkjennes og stimuleres

Dette er viktig for oss

 • Tur hver fredag
  På fredager går vi på tur i nærområdet og avdelingene samarbeider, slik at vi kan tilpasse turen til alder og behov. Vi bruker klatreparken flittig, går til «apetreet», gapahuken ved bekken, til stranda eller utforsker skolens område.
 • Samarbeid med skolen og SFO
  Etter mange år som en del av Hyggen oppvekstsenter, har vi gode kulturer på samarbeid med kollegaer og elever i skole og SFO. Vi møtes i leken ute, samarbeider om Lucia, påskehage og lesegrupper. Samarbeidet har et spesielt fokus på grønn gruppe og overgangen til skolen og tilvenning på SFO.
 • Gode overganger
  Vi legger til rette for gode overganger, både internt i barnehagen og når barna skal begynne på skole/SFO. Vi har rutiner som sikrer at barn og foreldre får tid til å etablere relasjoner og får utvekslet nødvendig informasjon. Dette handler om den første tiden i barnehagen, når barn og foreldre skal skilles for første gang, når barnet bytter avdeling eller begynner på skolen.

Avdelingene våre

 • Liten avdeling - småbarnsavdeling for barn i alderen 1-3 år
 • Stor avdeling - avdeling for barn i alderen 3-6 år

Kostholdet i Hyggen barnehage

Mattilbudet i Hyggen barnehage tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger og vi er stolte av å være selvforsynte med brød og rundstykker.

Til frokost får barna servert havregrøt eller kornblanding.
Personalet og barna tilbereder sunne og varierte måltider sammen og til lunch spiser vi varm mat to dager i uka og brød/rundstykker de to andre dagene.

På ettermiddagen serveres det et enkelt måltid som varierer mellom knekkebrød, frukt, grønnsaker, yoghurt eller smoothie.

Alle måltider finansieres gjennom kostpengene, som også dekker melk.
Hver fredag er vi på tur og denne dagen har barna med seg egen sekk med matpakke og drikke til lunch. Barna får frokost og ettermiddagsmat som vanlig.

Sikkerhet i barnehagen

Våre ansatte har følgende sikkerhetskompetanse:

 • livredningskompetanse for noen ansatte som blir oppfrisket hvert år
 • førstehjelpskurs for alle ansatte hvert annet år
 • brannkurs for alle ansatte annethvert år.
  Vi sjekker også uteområdet hver dag
 • Årsplan

Årsplan 2019-2020

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage.

Kontaktinformasjon

Kristin Novum

Avdelingsleder
Tlf: 928 58 279

Elin Evensen

Virksomhetsleder
Tlf: 995 72 897