Bilde av barnehagen

Kistefossdammen barnehage ligger like ved Vikingjordet barnehage, med kort avstand til Heggedal stasjon.

I mai 2017 startet det første barna på Kistefossdammen barnehage, og fra august 2017 var hele barnehagen i full drift.

Barnehage har 6 avdelinger, med navn fra lokalhistorien i Heggedal:

 • Meieriet, telefon 481 77 243 – småbarnsavdeling med 14 barn fra 1-3 år
 • Telegrafen, telefon 480 57 348 – småbarnsavdeling med 14 barn fra 1-3 år
 • Trevaren, telefon 480 74 974  – fleksiavdeling
 • Ullvaren, telefon 480 42 586 – fleksiavdeling
 • Damvokteren, telefon 982 51 583 – 18 barn fra 3-6 år
 • Fyrbøteren, telefon 934 49 325 – 18 barn fra 3-6 år

Fleksiavdelingene er innredet for både små og store barn, og alder på barna vil variere fra år til år, avhengig av hvem som søker barnehageplass.  Barnehageåret 2019-2020 vil barna på disse avdelingene være fra 3-6 år.

FutureBuilt-barnehage

Kistefossdammen barnehage er et FutureBuilt-prosjekt. Barnehagen har et sterkt miljøfokus. Den er bygd som et Plusshus, og skal produsere mer energi enn den bruker.  Det er solceller på taket, og andre løsninger som gir god miljøgevinst.

Miljøfokuset innebærer også at foreldre og ansatte oppfordres til å sykle eller gå til og fra barnehagen og det er gode parkeringsforhold for sykler og sykkelvogner rett utenfor inngangen.Parkeringsplassen for biler ligger cirka 150 meter fra hovedinngangen og det er ikke anledning til å parkere bil nærmere barnehagen enn dette. Det er to HC plasser foran hovedinngangen som er reservert til personer med bevegelsesvansker og til varetransport.

Barnehagen har to el-sykler med sykkelvogn som foreldrene kan låne i en tidsbegrenset periode. Hensikten er at de som vil kan få prøve el-sykkel som fremkomstmiddel til og fra barnehagen.

Miljøvennlig transport til og fra barnehagen

Vi ønsker at flest mulig ansatte og familier benytter seg av klimavennlig transport til og fra barnehagen. For tiden deltar 23 familier og åtte ansatte i en frivillig prøveordning. Familier som deltar forplikter seg til å la bilen stå sommer, høst og vår. På vinterstid må de la bilen stå så ofte som mulig.

Familiene får ett av følgende bidrag som en del av prøveordningen:

 • De som går får gratis klippekort på Risenga for én voksen og ett barn (25 klipp).
 • De som sykler får støtte til el-sykkel (5 000 kroner) og sykkelhenger (1 200 korner), samt gratis piggdekk (må ha barn som skal gå minimum 2 år i barnehagen).
 • De som reiser kollektivt får støtte til månedskort, 600 kroner hver måned i 11 måneder.

De ansatte får ett av følgende bidrag som en del av prøveordningen:

 • De som sykler får støtte til elsykkel (6 000 kroner) og gratis piggdekk
 • De som reiser kollektivt får støtte til månedskort, 600 kroner hver måned i 11 måneder.

Kontakt

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

66715020

Telefon 66 71 50 20

66 71 50 20

E-post

hovedgardensonen.barnehager@asker.kommune.no

Besøksadresse

Vikingjordet 5
1389 HEGGEDAL

Vis nøkkelinformasjon

Bilder av barnehagen

Fasade mot øst Lekeapparat Solcellepaneler på taket Porten inn til barnehagen Huskestativ Lekeområde Lekeapparater i barnehagen