Bilde av barnehagen

Kistefossdammen barnehage ligger like ved Vikingjordet barnehage, med kort avstand til Heggedal stasjon.

I mai 2017 startet det første barna på Kistefossdammen barnehage, og fra august 2017 er hele barnehagen i full drift. Offisiell åpning er 21. september 2017.

Barnehage har 6 avdelinger, med navn fra lokalhistorien i Heggedal:

 • Meieriet – småbarnsavdeling med 14 barn fra 1-3 år
 • Telegrafen – småbarnsavdeling med 14 barn fra 1-3 år
 • Trevaren – fleksiavdeling
 • Ullvaren – fleksiavdeling
 • Damvokteren – 18 barn fra 3-6 år
 • Fyrbøteren – 18 barn fra 3-6 år

Fleksiavdelingene er innredet for både små og store barn, og alder på barna vil variere fra år til år, avhengig av hvem som søker barnehageplass.  Barnehageåret 2017-2018 vil barna på disse avdelingene være fra 2-4 år.

Prøveordning for miljøvennlig transport

Vi ønsker at flest mulig ansatte og familier benytter seg av klimavennlig transport til og fra barnehagen. For tiden deltar 23 familier og åtte ansatte i en frivillig prøveordning. Familier som deltar får utvidet åpningstid med levering fra kl. 7.00 og forplikter seg til å la bilen stå sommer, høst og vår. På vinterstid må de la bilen stå så ofte som mulig. 

Familiene får ett av følgende bidrag som en del av prøveordningen:

 • De som går får gratis klippekort på Risenga for én voksen og ett barn (25 klipp).
 • De som sykler får støtte til el-sykkel (5 000 kroner) og sykkelhenger (1 200 korner), samt gratis piggdekk (må ha barn som skal gå minimum 2 år i barnehagen).
 • de som reiser kollektivt får støtte til månedskort, 600 kroner hver måned i 11 måneder. 

De ansatte får ett av følgende bidrag som en del av prøveordningen:

 • De som sykler får støtte til el-sykkel (6 000 kroner) og gratis piggdekk
 • De som reiser kollektivt får støtte til månedskort, 600 kroner hver måned i 11 måneder. 

FutureBuilt-barnehage

Kistefossdammen barnehage er et FutureBuilt-prosjekt. Barnehagen har et sterkt miljøfokus. Den er bygd som et Plusshus, og produserer mer energi enn den bruker.  Det er solceller på taket, og andre løsninger som gir god miljøgevinst. Miljøfokuset innebærer også at foreldre og ansatte oppfordres til å sykle eller gå til og fra barnehagen. Det er gode parkeringsforhold for sykler og sykkelvogner rett utenfor inngangen, mens bilparkeringsplassen ligger et lite stykke unna.

Barnehagen vil ha to el-sykler med sykkelvogn som foreldrene kan låne i en tidsbegrenset periode. Hensikten er at de som vil kan få prøve el-sykkel som fremkomstmiddel til og fra barnehagen.

Kontakt

Telefon

66 71 50 20

E-post

merete.bjertnes@asker.kommune.no

Besøksadresse

Vikingjordet 5
1389 Heggedal

Vis nøkkelinformasjon

Bilder av barnehagen

Fasade mot øst Lekeapparat Solcellepaneler på taket Porten inn til barnehagen Huskestativ Lekeområde Lekeapparater i barnehagen