Bilde av barnehagen

Kistefossdammen barnehage ligger like ved Vikingjordet barnehage, med kort avstand til Heggedal stasjon.

I mai 2017 startet det første barna på Kistefossdammen barnehage, og fra august 2017 er hele barnehagen i full drift. Offisiell åpning er 21. september 2017.

Barnehage har 6 avdelinger, med navn fra lokalhistorien i Heggedal:

  • Meieriet – småbarnsavdeling med 14 barn fra 1-3 år
  • Telegrafen – småbarnsavdeling med 14 barn fra 1-3 år
  • Trevaren – fleksiavdeling
  • Ullvaren – fleksiavdeling
  • Damvokteren – 18 barn fra 3-6 år
  • Fyrbøteren – 18 barn fra 3-6 år

Fleksiavdelingene er innredet for både små og store barn, og alder på barna vil variere fra år til år, avhengig av hvem som søker barnehageplass.  Barnehageåret 2017-2018 vil barna på disse avdelingene være fra 2-4 år.

Pilotprosjekt for miljøvennlig transport

Det er ønskelig at flest mulig ansatte og familier vil benytte seg av klimavennlig transport til og fra barnehagen. Asker kommune inviterer derfor inntil 21 familier til å delta i en frivillig pilot. Familier som deltar får utvidet åpningstid med levering fra kl. 7.00 og forplikter seg til å la bilen stå sommer, høst og vår. På vinterstid må man la bilen stå så ofte som mulig. 

Familiene kan få ett av følgende bidrag som en del av piloten:

  • for de som går; gratis klippekort på Risenga for en voksen og ett barn (25 klipp)
  • for de som sykler; sponsing til el-sykkel (kr 5 000,-) og sykkelhenger (kr 1 200,-) samt gratis piggdekk (må ha barn som skal gå minimum 2 år i barnehagen)
  • for de som tar kollektivtransport; sponsing av månedskort med kr 600,- per måned i 11 måneder.

Mer informasjon om pilotprosjektet vil bli sendt ut til alle familier som søker plass i barnehagen.

FutureBuilt-barnehage

Kistefossdammen barnehage er et FutureBuilt-prosjekt. Barnehagen har et sterkt miljøfokus. Den er bygd som et Plusshus, og produserer mer energi enn den bruker.  Det er solceller på taket, og andre løsninger som gir god miljøgevinst. Miljøfokuset innebærer også at foreldre og ansatte oppfordres til å sykle eller gå til og fra barnehagen. Det er gode parkeringsforhold for sykler og sykkelvogner rett utenfor inngangen, mens bilparkeringsplassen ligger et lite stykke unna.

Barnehagen vil ha to el-sykler med sykkelvogn som foreldrene kan låne i en tidsbegrenset periode. Hensikten er at de som vil kan få prøve el-sykkel som fremkomstmiddel til og fra barnehagen.

Kontakt

Telefon

66 71 50 20

E-post

merete.bjertnes@asker.kommune.no

Besøksadresse

Vikingjordet 5
1389 Heggedal

Vis nøkkelinformasjon

Bilder av barnehagen

Fasade mot øst Lekeapparat Solcellepaneler på taket Porten inn til barnehagen Huskestativ Lekeområde Lekeapparater i barnehagen