Landøya barnehage

Landøya barnehage

Kontakt

Åpningstider
07:30 - 17:00
Telefon
66 71 50 90
E-post
Besøksadresse
Nesbukta 19 1394 NESBRU
Vis i kart
Landøya barnehage

Landøya barnehage er en kommunal barnehage med 4 avdelinger og en naturgruppe. Her går det barn i alderen 1-6 år. Utelekeplassen er naturbasert og har en grillhytte som brukes til blant annet til å lage mat på bål. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser i Nesbukta, nær skog og sjø. Områder som Bestemorstranda, Holmenskjæret og Grønlia er mye brukt som arena for barna. I tillegg har vi idrettsanlegget til Holmen og svømmehallen i nær tilknytning

Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Offentlig

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

-

Antall barn

72

Antall barn per ansatt

6

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 37,5 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 0 %
 • Annen bakgrunn 18,8 %
 • Annen høyere utdanning 0 %
 • Annen fagutdanning 43,8 %

Leke- og oppholdsareal per barn

5,5 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 3.4
 • Barnets utvikling 4.1
 • Barnets trivsel 4.3
 • Informasjon 3.3
 • Tilfredshet 3.9

Antall besvarte: 26 Svarprosent: 36,1

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

I Landøya barnehage er vi aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære. Glad livsutfoldelse preger vår hverdag. Barna lærer og utvikler seg i et miljø der de får være aktivt medvirkende i et godt sosialt fellesskap der lek og vennskap står sentralt. Landøya barnehage har en nærmiljøprofil. Voksne og barn er flinke til å bruke nærmiljøet på Landøya.

Dette gjør vi i barnehagen

Arbeid med psykisk helsefremmede lekemiljøer vil være vårt overordnede satsningsområde fremover. Voksen rollen, lek og utforming av det fysiske miljøet vil være sentralt.

Mål: Alle ansatte i barnehagene skal inneha ha kunnskap og bevissthet om lekens betydning for trygghet, trivsel og utvikling og for barnas psykiske helse.

Kosthold i barnehagen

Barnehagene i Asker kommune har «God helse» som et av sine bærekraftmål. I Landøyasonens barnehager betyr dette blant annet å tilby et sunt og godt kosthold. Vi er opptatt av å gi barna et begynnende grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Avdelingene Landøya - 72 barn fordelt på 5 avdelinger

Pegasus: 18 barn i alderen 3-6 år,3 voksne

Føniks: 18 barn i alderen 3-6 år, 3 voksne

Naturgruppe: 12 barn i alderen 4-6 år – rullerer, 2 voksne

Karlsvogna: 12 barn i alderen 1-2 år, 4 voksne

Lillebjørn: 12 barn i alderen 1-2 år, 4 voksne

Sikkerhet i barnehagen

Våre ansatte har følgende sikkerhetskompetanse:

 • livredningskompetanse for noen ansatte som blir fornyet hvert år
 • førstehjelpskurs
 • brannkurs for alle ansatte annethvert år
 • rutiner rundt soving (sovevakt)
 • uteområdet blir sjekket daglig.

Miljøsertifisering

Barnehagene har Grønt Flagg status. Det betyr at vi er godkjent som miljøbarnehager. Vi vil jobbe aktivt med å opprettholde denne profilen gjennom hele året.  Barna lærer å kildesortere. På turer rydder vi alltid opp etter oss og ser til at ingenting ligger igjen etter oss som kan skade dyr eller natur.  Målet er å lære barn å ta vare på miljøet rundt seg. 

I tillegg har vi fokus på sunn mat. Vi ønsker å lære mer om hvor maten kommer i fra. Barna skal være med på hele prosessen fra å plante et frø til å høste produktet og lage mat til seg selv og andre. Barna lærer bærekraftig utvikling. Voksne og barn i felleskap skal ha ansvar for en kjøkkenhage.

Kollektivtransport

Landøya barnehage:  Buss nr 250 kjører fra Oslo, stopper på Landøya, ca 5 minutters gange til barnehagen.

Innganger

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd

Øvrig kontaktinformasjon

Ane Merethe Gjelle

Avdelingsleder

Camilla Graff

Virksomhetsleder

Landøya barnehage inngår i Landøyasonens barnehager sammen med Nesøya og Vendla barnehager. Vi har felles virksomhetsleder og felles lederteam.