Landøya barnehage

Landøya barnehage

Kontakt

Åpningstider
07:30 - 17:00
Telefon
66715090
E-post
Besøksadresse
Nesbukta 19 1394 NESBRU
Vis i kart
Landøya barnehage

Landøya barnehage er en kommunal barnehage med 4 avdelinger og en naturgruppe. Her går det barn i alderen 1-6 år. Utelekeplassen er naturbasert og har en grillhytte som brukes til blant annet til å lage mat på bål. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser i Nesbukta, nær skog og sjø. Områder som Bestemorstranda, Holmenskjæret og Grønlia er mye brukt som arena for barna. I tillegg har vi idrettsanlegget til Holmen og svømmehallen i nær tilknytning

Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Offentlig

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

-

Antall barn

72

Antall barn per ansatt

6

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 37,5 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 0 %
 • Annen bakgrunn 18,8 %
 • Annen høyere utdanning 0 %
 • Annen fagutdanning 43,8 %

Leke- og oppholdsareal per barn

5,5 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 3.4
 • Barnets utvikling 4.1
 • Barnets trivsel 4.3
 • Informasjon 3.3
 • Tilfredshet 3.9

Antall besvarte: 26 Svarprosent: 36,1

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

I Landøya barnehage er vi aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære. Glad livsutfoldelse preger vår hverdag. Barna lærer og utvikler seg i et miljø der de får være aktivt medvirkende i et godt sosialt fellesskap der lek og vennskap står sentralt. Landøya barnehage har en nærmiljøprofil. Voksne og barn er flinke til å bruke nærmiljøet på Landøya.

Dette gjør vi i barnehagen

Arbeid med psykisk helsefremmede lekemiljøer vil være vårt overordnede satsningsområde fremover. Voksen rollen, lek og utforming av det fysiske miljøet vil være sentralt.

Mål: Alle ansatte i barnehagene skal inneha ha kunnskap og bevissthet om lekens betydning for trygghet, trivsel og utvikling og for barnas psykiske helse.

Kosthold i barnehagen

Barnehagene i Asker kommune har «God helse» som et av sine bærekraftmål. I Landøyasonens barnehager betyr dette blant annet å tilby et sunt og godt kosthold. Vi er opptatt av å gi barna et begynnende grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Avdelingene Landøya - 72 barn fordelt på 5 avdelinger

Pegasus: 18 barn i alderen 3-6 år,3 voksne

Føniks: 18 barn i alderen 3-6 år, 3 voksne

Naturgruppe: 12 barn i alderen 4-6 år – rullerer, 2 voksne

Karlsvogna: 12 barn i alderen 1-2 år, 4 voksne

Lillebjørn: 12 barn i alderen 1-2 år, 4 voksne

Sikkerhet i barnehagen

Våre ansatte har følgende sikkerhetskompetanse:

 • livredningskompetanse for noen ansatte som blir fornyet hvert år
 • førstehjelpskurs
 • brannkurs for alle ansatte annethvert år
 • rutiner rundt soving (sovevakt)
 • uteområdet blir sjekket daglig.

Miljøsertifisering

Barnehagene har Grønt Flagg status. Det betyr at vi er godkjent som miljøbarnehager. Vi vil jobbe aktivt med å opprettholde denne profilen gjennom hele året.  Barna lærer å kildesortere. På turer rydder vi alltid opp etter oss og ser til at ingenting ligger igjen etter oss som kan skade dyr eller natur.  Målet er å lære barn å ta vare på miljøet rundt seg. 

I tillegg har vi fokus på sunn mat. Vi ønsker å lære mer om hvor maten kommer i fra. Barna skal være med på hele prosessen fra å plante et frø til å høste produktet og lage mat til seg selv og andre. Barna lærer bærekraftig utvikling. Voksne og barn i felleskap skal ha ansvar for en kjøkkenhage.

Kollektivtransport

Landøya barnehage:  Buss nr 250 kjører fra Oslo, stopper på Landøya, ca 5 minutters gange til barnehagen.

 

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd

Øvrig kontaktinformasjon

Ane Merethe Gjelle

Avdelingsleder
Mob: 911 66 593

Camilla Graff

Virksomhetsleder
Tlf: 414 20 061

Landøya barnehage inngår i Landøyasonens barnehager sammen med Nesøya og Vendla barnehager. Vi har felles virksomhetsleder og felles lederteam.