Vårt pedagogiske arbeid med barnas utvikling, starter fra barna begynner i barnehagen. Personalet for de yngre barna vil i sine årsplaner ta inn ulike aktiviteter og opplegg som skal gi barna en mulighet til å utvikle seg sosialt. Det er ikke slik at vi venter til siste år før skolestart, før vi fokuserer på dette.

Kråkebolla

32 barn i alderen 4-5 år, hvorav 12 er i naturgruppe i en 2 ukers turnus.

På Kråkebolla tror vi på at gode relasjoner legger grunnlag for læring. Barna får mange forskjellige opplevelser inne og ute i hagen. Vi går turer i nærmiljøet, drar på teater, gårdsbesøk og har felles arrangementer med Holmen barnehage.

Naturgruppa

12 barn i alderen 4-5 år, hentet fra Kråkebolla.

Målet er å gi barna mulighet til unike og varierte naturopplevelser. Stimulere til og gi rom for kreativ og naturlig lek i naturen. Formidle kunnskap om natur, biologi, geologi. Barna får oppleve å være del av et spesielt fellesskap.

Naturgruppa har sin base i Grønlia, skogen rett bak Holmensenteret. Der har de grillhytte, bålplass og mange fine lekesteder. 

Eplehagen

16 barn i alderen 3 år.

På Eplehagen er vi klar for å fylle året med gode minner, opplevelser, undring, fantasi og mye mer.

Hovedfokuset i arbeidet ligger på 3-åringer og deres behov. Barn i denne alderen er i stor utvikling, og vi har satt av mye tid til å la barna utvikle seg i eget tempo, og i samhandling med andre barn og voksne. Vi skal ha mye fokus på selvstendighet, empati og vennskap og grensesetting for seg selv og andre.

Småbarnsavdelingene

  • Krabbebukta; 14 barn i alderen 1-2,5 år.
  • Gullgruva; 14 barn i alderen 1-2,5 år.

På Gullgruva og Krabbebukta får barna sitt første møte med barnehagen. Her dannes grunnlaget for det som skal læres senere i livet. En så liten kropp… men så stor verden. En verden som er full av forundring, opplevelse, oppdagelser,vennskap, nysgjerrighet, farger og smaker. Dit skal vi!

Den nye hagen er en stor inspirasjon for de minste. Hagen gir mulighet til å konkretisere og ha fysisk kontakt med naturelementene. Målet med naturopplevelsen for de små barna er ikke å lære om biologisk mangfold, men å gi dem de første erfaringene med naturen. Og dette vil kunne danne grunnlaget for respekt til naturen, og i framtiden skaper forståelse for samspillet mellom mennesker og natur.