Vårt pedagogiske arbeid med barnas utvikling, starter fra barna begynner i barnehagen. Personalet for de yngre barna vil i sine årsplaner ta inn ulike aktiviteter og opplegg som skal gi barna en mulighet til å utvikle seg sosialt. Det er ikke slik at vi venter til siste år før skolestart, før vi fokuserer på dette.

Pegasus

Avdeling for barn 3 - 6 år

Føniks

Avdeling for barn 3 - 6 år

Karlsvogna

Avdeling for barn 1 - 3 år

Lille Bjørn

Avdeling for barn 1 - 3 år

Naturgruppa

12 barn i alderen 4-5 år,  - 6 barn fra Pegasus og 6 barn fra Føniks.
Målet er å gi barna mulighet til unike og varierte naturopplevelser. Stimulere til og gi rom for kreativ og naturlig lek i naturen. Formidle kunnskap om natur, biologi og geologi. Barna får oppleve å være del av et spesielt fellesskap.

Naturgruppa går på turer i nærområdet eller til områder rundt omkring i Asker . Vi har en grillhytte i Grønlia som er hyppig besøkt.