Satsningsområder

Naturformidling; samspill og sammenhenger i naturen. Dette blir konkretisert gjennom arbeid med:

  • Natur, miljø og teknikk
  • Antall, rom og form
  • Barns sosiale utvikling; sosial kompetanse og ferdigheter
  • Barns språkutvikling; kommunikasjon og tekst
  • Barns medbestemmelse og medvirkning
  • Observasjon, dokumentasjon og refleksjon

Uteområder og utepedagogikk

Barnehagens utepedagogikk er tuftet på år med fokus på natur, miljø og gjenbruk. Gjennom de siste årene har Holmen og Landøya barnehager jobbet med å implementeres Clair Wardens pedagogikk. Hennes pedagogiske organisasjon heter Mindstretchers , og det er innenfor hennes pedagogikk at barnehagene spesielt har pekt seg ut Floorbooks som pedagogisk verktøy.

Floorbooks er en teknikk og pedagogikk barnehagene ønsker å fokusere på, også i årene som kommer. I pedagogikken til Mindstretchers er den ansattes tilnærmingen til barna helt sentral. Barna skal i stor grad få bestemme flyten og tempoet i tilegnelsen av ny kunnskap og nye ferdigheter. Dette tempoet styres i stor grad av barnets egne interesser. De voksens rolle er for å videreutvikle og understøtte barnas ideer og interesser, slik at ny kunnskap og erfaringer kan skje.

Vi ønsker at barna skal ta i bruk naturlige produkter og gjenstander i sin lek. Dette kan for eksempel være å lage en barkebåt i stedet for at barnehagen kjøper inn en plastbåt. Spader, bøtter, kopper og karr vil selvsagt være en basis som alltid vil være tilgjengelig i barnehagen. Forskning viser forøvrig at barnas lek får inspirasjon fra et allsidig og naturlig uteområde. Her får barna bevege seg fritt og kan ta del i lek med gjenstander og materiell som stimulerer til kreativitet.


Uteområdene er konstruert for en type pedagogikk der barna forblir aktive og der vi også tar barna med på opplevelser utenfor barnehagens område. Barnehagene har gjort bevisste valg om å gå bort i fra de tradisjonelle lekestativene og apparatene.
Vi oppfordrer forøvrig foreldre til å ta med seg gamle kjeler, stekepanner, visper og fat (i metall) og annet slitent utstyr som kan passe til lek for barna.

Les artikkel i Budstikka

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan/ Strategiplanen til Landøya og Holmen barnehager er en overordnet plan, som har til formål å beskrive vår felles pedagogiske plattform, og være grunnlagsdokumentet for avdelingens årsplaner og sikre en rød tråd fra småbarnsavdelingene og helt fram til barnehageslutt/skolestart. Strategiplanen skal vise sammenhengen mellom vår pedagogiske plattform og avdelingenes metodeplaner.

Årsplan

Hver avdeling har utarbeidet sin egenartede årsplan og fokusområde basert på enhetens strategiplan og pedagogiske plattform.

Miljøsertifisering

Barnehagen er godkjent som grønt flagg bedrift. Det er nedsatt en egen miljøgruppe som har fokus på miljørettet arbeid i enheten. De har utarbeidet disse punktene til enhetens miljøprofil, vi skal:

  • Kjøpe det vi trenger, verken mer eller mindre!
  • Bruke det vi har, og så bruke det om igjen!
  • Kaste minst mulig!

Kosthold

Holmen og Landøya har fokus på et sunt kosthold og balansert kosthold for barna. Dette imøtekommer vi ved at det serveres brødmat til lunsj 4 dager i uken og varmmat 1 gang i uken. Vi ønsker å gi barna variasjon, men samtidig utfordre de på nye smaker. Vi har også fokus på at maten vi serverer skal ha et lavt sukker og saltinnhold.

Brødmat

Barnehagen serverer grovt brød og økologisk lettmelk til lunsj. Påleggene vi tilbyr er valgt ut både for å gi en grad av variasjon, smaksbilde og konsistens. Påleggene har, generelt sett, et lavt sukker og salt-innhold. Det serveres også oppskårede grønnsaker til lunsj, som tomat, paprika og agurk.
Helsedirektoratets anbefalinger er at et fullverdig måltid for et barn vil være måltider sammensatt av produkter fra disse 3 gruppene:

Gruppe 1:Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc.

Gruppe 2:Grønnsaker og frukt/bær

Gruppe 3:Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc.

Mat i barnehagen. Retningslinjer fra helsedirektoratet.

Barnehagen følger i dag disse retningslinjene.

Varmmat

Leverandøren av varmmaten til barnehagene heter Barn til bords. Barn til bords leverer næringsrik, hjemmelaget mat med ferske råvarer. Maten fra barn til bords tilpasses barn med allergier og intoleranse. Barn til bords serverer også Halal-slaktet kjøtt. Barn til bords streber også mot et redusert sukker og saltinnhold i maten de serverer. Hensikten med varmmat i barnehagen er flerfoldig, da den foruten om å være et fullverdig måltid, skal ha som mål, å gi barna et bredere smaksbilde gjennom forskjellige typer mat. Varmmaten skal også gi barna erfaring og trening i å spise med bestikk og det å forsyne seg selv med mat. Vi ønsker å skape matglede og trivsel rundt matbordet!

Frukt

Barnehagen serverer et variert utvalg frukt og grønt til barnas 3-måltid. Dette alene, er ikke ment som et fullverdig måltid, men som et friskt, sunt og fargerikt supplement.

3-måltidet

Barnehagen oppfordrer foreldrene til å ta med seg næringsrik mat til barnets 3-måltid. Dette kan gjerne være varianter ut fra de allerede nevnte kjernegruppene. Ta gjerne med middagsrester. Det er opp til hver familie til å avgjøre hva deres barn skal ha med i 3-matboksen og dermed spise i barnehagen, men vi anbefaler at det tas med lite sukkerholdige produkter spesielt yoghurter/smoothies med redusert sukkerinnhold.

Brukerundersøkelse

Vi gjennomfører Asker kommunes brukerundersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen bistår oss i vårt arbeid hvor vi kontinuerlig jobber med å videreutvikle vårt tilbud til beste for barn- og foreldregruppen.

Sikkerhetsrutiner

Ansatte gjennomfører årlig førstehjelpskurs og gjennomgang av enhetens beredskapsplaner. Ellers er det kontinuerlig tilbud om livreddingskurs og andre sikkerhetskurs for personalgruppen.
Det gjennomføres årlig sikkerhetssjekk på utelekeplassen.