Ask

Avdeling Ask består av et oppholdsrom med kjøkken, to lekerom, stor garderobe, bad, to toalett og en bod.

Vi mener det er viktig at barna får være med å forme sin egen hverdag i barnehagen, for å utvikle et godt selvbilde. Vi prøver å ta utgangspunkt i barnas ønsker, interesser og nysgjerrighet og skape en avdeling preget av glede og humor.

Noe av det vi tilbyr barna å være med på er samlinger, hvor vi synger, lærer rim og regler, samtaler, dramatiserer og leser bøker. Det blir også tilbudt div formingsaktiviteter, baking, sang og bevegelse. 18 barn inne samtidig kan skape uro. Noen dager kan barna velge om de vil være ute eller inne, slik at de som er inne får mer ro rundt aktiviteten sin. Ute har vi en stor hage som barna kan leke i. Vinterstid kan barna ta med ski, skøyter og hjelm.

Embla

Embla er en småbarnsavdeling med 14 barn og 4 voksne. Avdelingen består av en garderobe, to soverom, kjøkken og spiseplass, stellerom med tilhørende toaletter, et lekerom og et stort puterom.

Dagene tilbringes både inne på avdelingen og ute i den store hagen vår. Noen dager er hele gruppen sammen, mens andre dager deler vi oss inn i mindre grupper som gir en roligere hverdag for store og små. I gruppene holder vi blant annet på med formingsaktiviteter, baking, fysisk aktivitet, aktiviteter med vekt på språk og sansing. En gang i uken er barna på tur. Da tar vi som regel i bruk nærmiljøet rundt barnehagen og får utforsket og blitt bedre kjent med det. Den siste fredagen i måneden er det fellessamling og varm lunsj med de to andre avdelingene.

For oss er det viktig at barn får mulighet til å medvirke i sin hverdag, uansett alder. Dette forutsetter voksne som lytter på barnas språklige og kroppslige uttrykk. Barna skal føle mestring på ulike områder og bli inkludert i et trygt fellesskap på avdelingen og i barnehagen som er preget av glede og humor.

Naturavdelingen

Avdeling Natur har 18 barn og tre voksne og holder til i lyse lokaler i kjelleren. Her har vi masse plass til lek og ulike aktiviteter. Vi legger til rette for et godt leke – og læringsmiljø ved å ta hensyn til barnas interesser og behov. Vi har områder for rolige aktiviteter, et puterom for fysisk lek og flere kroker for ulike typer rollelek. Vi gjør stadig endringer ut i fra barnas interesser.
Vårt mål er at alle barna skal trives og ha det bra. Alle skal ha noen å leke med. Et fang å sitte på, god omsorg, humor og glede er viktige trivselsfaktorer hos oss.
I hverdagen er vi opptatt av å ta vare på de gode øyeblikkene, stoppe opp i hverdagen og undre oss sammen med barna. Vi er fleksible i forhold til planene våre og åpne opp for barnas innspill og interesser.
Vi er mye ute. Det store uteområdet gir barna god plass til sandkasselek, huske, klatrestativ, fotball, sykling, lek i skog og kupert terreng. Utenfor gjerdet har vi har en sykkelbane, grillhytte, bålplass og en skute i trærne. Her kan barna leke, snekre og utfolde seg. I tillegg går vi på turer i nærmiljøet og vi er på busstur annenhver mandag. På vinteren går vi på skøyter på Risengabanen, vi aker og går på ski.