Årsplan

Årsplan skrives med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, som er gitt i barnehageloven og utdypet i rammeplanen. Den er med på å sikre at barnehagens mål er klarlagt for personalet, og at foreldrene får informasjon om barnehagens virksomhet. Årsplanen er et arbeidsredskap som ligger til grunn for periodeplaner, uke- og dagsplaner. Planen inneholder informasjon om barnehagens satsningsområder, oversikt over tradisjoner og festdager, og informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.
Årsplanen evalueres årlig.

Miljøsertifisering

Leikvoll barnehage fikk tildelt Grønt flagg første gang i 2011. Flagget deles ut for ett år om gangen. For å beholde flagget kreves det at vi jobber mot nye mål hvert år.

I år skal vi jobbe med å gå fra avfall til gjenbruk, og fra gjenvinning tilbake til avfall igjen. Dette innebærer at vi skal fortsette med å involvere barna i kildesortering, og utvikle enda bedre rutiner. Noe av avfallet vi produserer skal vi legge i kompostbingene våre slik et det blir til jord. Jorden skal vi bruke i bed til blomster og grønnsaker. Papiravfallet vårt skal bli til nytt papir. Plast- og metallavfallet skal brukes til å lage kunst og nyttegjenstander.

Kosthold

Vi ønsker å bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold. Dette innebærer blant annet redusert sukkerforbruk.
Vi anbefaler at foreldrene tar med fruktfat, grønnsaker, pizza el l, fremfor kaker og is til bursdagsfeiringer. Barna får servert vann, lett-melk og skummet melk, saft kun ved spesielle anledninger.

På Ask og Natur har barna med seg egen mat til frokost og lunsj. Til 14.30 måltidet får barna servert grovt knekkebrød med forskjellig pålegg, frukt og grønnsaker.

På Embla har barna med seg frokost. De får servert smørelunsj hvor det blir lagt vekt på grovt brød og variert pålegg. Til 14.30 måltidet får barna brød, frukt og forskjellig typer yoghurt.
På fredager er det varm mat på alle tre avdelingene.

Ansatte

Leikvoll barnehage er en av tre barnehager i Risenga-sonen. Barnehagene ledes av en virksomhetsleder og to mellomledere.

  • På avdeling Ask er det 18 plasser for barn i alderen 3-6 år. Grunnbemanningen er en førskolelærer og to assistenter.
  • På avdeling Embla er det 14 plasser for barn i alderen 1-3 år. Grunnbemanningen er to førskolelærere og to assistenter.
  • På naturavdelingen er det 18 plasser for barn i alderen 3-6 år. Grunnbemanningen er en førskolelærer og to assistenter.

I perioder med særskilt behov vil avdelinger være styrket med ekstra assistentressurs.

Pedagogtetthet

Leikvoll barnehage har ti hele stillinger i grunnbemanningen, derav fem pedagoger. Personaltettheten vil i perioder ligge over dette avhengig av hvor mye ekstrahjelpressurs som er satt inn.
Vi har som mål å ligge over kravet om pedagogisk bemanning og har derfor tilsatt flere pedagoger enn normen tilsier.

Kjønnsfordeling

Leikvoll barnehage har elleve hele stillinger som fordeler seg på 9 kvinner og 4 menn.

Sikkerhetsrutiner

Daglig utføres egenkontroll av sikkerhet på utelekeplass, og på oppholdsrom inne.

  • Hvert annet år gjennomføres eksternt tilsyn av utelekeplass.
  • Førstehjelpskurs gjennomføres annethvert år.
  • Livredningskurs gjennomføres hvert år.
  • Årlig gjennomføres vernerunde.

Det er utarbeidet egne sikkerhetsrutiner for naturgruppa. Barnehagen har utarbeidet eget HMS system, internkontroll og beredskapsplaner.