Oppstart i barnehagen

Å begynne i barnehage er en ny opplevelse for både de barna som har gått i en annen barnehage før, og for de som begynner for første gang. Vi er bevisst på at dere leverer det mest dyrebare dere eier i vår varetekt. Vi ønsker at barnet skal få en best mulig oppstart som danner grunnlaget for en trygg barnehagetilværelse.

Tilvenning

De første dagene er det viktig at foreldrene setter av tid til å være sammen med barnet, og at det innledningsvis har korte dager i barnehagen. Samtidig som barnet blir gradvis kjent med oss, kan vi bli kjent med dere foreldre og legge grunnlag for det videre samarbeidet til det beste for barnet. Dere bør sette av tre dager til tilvenningen, og være klar over at det noen ganger trengs mer tid.