Visjon "Uteglede for alle."

Voksne som trives ute er engasjerte og motiverer for trivsel og uteglede hos barna.

Naturen er en unik læringsarena med sitt mangfold av dyre- og planteliv. Den er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk som for eksempel drama og forming.

I naturen er det mye å undre seg over, og barna får brukt sansene sine; smaken av blåbær, lukt av hegg, en meitemark som kryper over hånden....

Utelek i natur, i all slags vær, gir varierte opplevelser og lekemuligheter, rom for fysisk utfoldelse og mestringsglede. Lek og aktivitet i natur er en viktig del av den norske barnekulturen.

Barnehagen har naturgrupper, vi har felles utedag hver uke, og alle avdelinger har fast turdag.

Våre verdier

  • Alle skal føle seg godt mottatt i våre barnehager.

Vi møter alle barn og voksne som kommer til barnehagene med respekt og interesse.

  • Vi skal ta vare på de gode øyeblikkene.

Vi er oppmerksomme for interesser og gode samspill og lar det få utvikle seg både for barn og voksne.

  • Hos oss er glede og humor et viktig kjennetegn i hverdagen.

Humor gir livsglede og overskudd. Vi har voksne med sans for humor og latter, og som støtter opp under barnas egen humorutforsking.

Hovedmål

  • Våre barn utvikler sosial og emosjonell kompetanse
  •  Barna skal få utfolde sin skaperglede, undring og utforskertrang innenfor realfag.