Nesøya barnehage

Nesøya barnehage

Kontakt

Åpningstider
07:30 - 17:00
Telefon
90 06 23 13
E-post
Besøksadresse
Vestre vei 3 1397 NESØYA
Vis i kart
Nesøya barnehage

Nesøya barnehage er en kommunal barnehage med 3 avdelinger. Her går det barn i alderen 1-6 år. I vårt Nærmiljø finner vi skog med et flott naturreservat, hvor vi har 2 leirplasser, trolske Nesøyatjern hvor vi kan gå på skøyter om vinteren, Hvamodden med flotte badeplasser hvor vi disponerer et lite hus med eventyrlig utsikt, Nesøya Idrettspark med alle fasiliteter, Brønnøya med sitt rike dyre- og planteliv og Nesøya skole med en spennende lekeplass.

Vis nøkkelinformasjon Skjul nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon

Barnehagetype

Offentlig

Alder

1 - 5 år

Pedagogisk profil

-

Antall barn

48

Antall barn per ansatt

6

Ansattes utdanning

 • Barnehagelærer 38 %
 • Barne- og ungdomsarbeider 10 %
 • Annen bakgrunn 2 %
 • Annen høyere utdanning 10 %
 • Annen fagutdanning 40 %

Leke- og oppholdsareal per barn

5,8 m2

Foreldreundersøkelse

 • Ute og inne miljø 3.8
 • Barnets utvikling 4.8
 • Barnets trivsel 4.8
 • Informasjon 4.6
 • Tilfredshet 4.7

Antall besvarte: 11 Svarprosent: 22,9

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

I Nesøya barnehage er vi aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære. Glad livsutfoldelse preger vår hverdag. Barna lærer og utvikler seg i et miljø der de får være aktivt medvirkende i et godt sosialt fellesskap der lek og vennskap står sentralt. Nesøya barnehage har en nærmiljøprofil. Voksne og barn er flinke til å bruke nærmiljøet på Nesøya.

Dette gjør vi i barnehagen

Arbeid med psykisk helsefremmede lekemiljøer vil være vårt overordnede satsningsområde fremover. Voksen rollen, lek og utforming av det fysiske miljøet vil være sentralt.

Mål: Alle ansatte i barnehagene skal inneha ha kunnskap og bevissthet om lekens betydning for trygghet, trivsel og utvikling og for barnas psykiske helse.

Årsplan

Avdelingene Nesøya – 48 barn fordelt på 3 avdelinger

Terneholmen: 12 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne
Hareholmen: 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne
Katterompa: 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne

Kosthold i barnehagen

Barnehagene i Asker kommune har «God helse» som et av sine bærekraftmål. I Landøyasonens barnehager betyr dette blant annet å tilby et sunt og godt kosthold. Vi er opptatt av å gi barna et begynnende grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Sikkerhet i barnehagen

Våre ansatte har følgende sikkerhetskompetanse:

 • livredningskompetanse for noen ansatte som blir fornyet hvert år
  førstehjelpskurs
 • brannkurs for alle ansatte annethvert år
 • rutiner rundt soving (sovevakt)
 • uteområdet blir sjekket daglig

Miljøsertifisering

Barnehagene har Grønt Flagg status. Det betyr at vi er godkjent som miljøbarnehager. Vi vil jobbe aktivt med å opprettholde denne profilen gjennom hele året.  Barna lærer å kildesortere. På turer rydder vi alltid opp etter oss og ser til at ingenting ligger igjen etter oss som kan skade dyr eller natur.  Målet er å lære barn å ta vare på miljøet rundt seg. 

I tillegg har vi fokus på sunn mat. Vi ønsker å lære mer om hvor maten kommer i fra. Barna skal være med på hele prosessen fra å plante et frø til å høste produktet og lage mat til seg selv og andre. Barna lærer bærekraftig utvikling. Voksne og barn i felleskap skal ha ansvar for en kjøkkenhage.

Kollektivtransport

Nesøya og Vendla barnehager: Buss nr 265 (Nesøya) fra Sandvika stasjon, stopper rett ved barnehagene. Buss nr 250 kjører fra Oslo, stopper på Ikea Slepende. Korresponderer med Nesøya buss nr 26.

Innganger

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd

Øvrig kontaktinformasjon

Camilla Graff

Virksomhetsleder

Maria Bustetun

Avdelingsleder

Nesøya barnehage inngår i Landøyasonens barnehager sammen med Landøya og Vendla barnehager. Vi har felles virksomhetsleder og felles lederteam.