Nøkkelinformasjon

Kommunale barnehager og 8 av de private har gjennomført kommunens brukerundersøkelse høsten 2017. Flertallet av de øvrige private barnehagene har gjennomført Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Undersøkelsene er ulike på spørsmål og kategorier, men noe mer like i 2017 enn tidligere. Den kommunale undersøkelsens skala er nå endret til 1-5, der 5 er beste resultat. Der det ikke er oppgitt score for brukerundersøkelse har barnehagen enten ikke deltatt, hatt egen undersøkelse eller det er for få respondenter på grunn av liten barnegruppe.

Nesøya barnehage

Vestre Vei 3, 1397 NESØYA

Telefon: 66980625

5,8

 • 39% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 10% annen bakgrunn
 • 7% annen høyere utdanning
 • 45% annen fagutdanning

5,8 m2

 • Ute og inne miljø 4,1
 • Barnets utvikling 4,7
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,3
 • Tilfredshet 4,7
 • Antall besvarte 39
 • Svarprosent 81%
 • Innhold og kvalitet 4,6
 • Brukermedvirkning 4,1
 • Service og tilgjengelighet 4,4
 • Fysisk miljø 4,1
 • Helhet i tjenestetilbudet 4,7
 • Brukertilfredshet 4,6